Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Jak se uplatňuje?

Prosazování nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR)

EUTR je závazné v každé zemi EU, ale jak je prosazováno a kým? Podívejte se níže a nezapomeňte se podívat do pokynůpdf(65 KB) , kde najdete další informace.

Pro zajištění dodržování nařízení stanoví zákonodárný orgán ve vaší zemi „účinné, přiměřené a odrazující“ sankce.

Upozorňujeme, že EUTR nemá zpětnou účinnost, to znamená, že se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky uvedené na trh dne 3. března 2013 a později.

Pokud chcete zjistit informace o sankcích ve vaší zemi, obraťte se na příslušný orgán.

Příslušný orgán ve vaší zemi koordinuje uplatňování nařízení.

Příslušné orgány provádějí kontroly hospodářských subjektů a kontrolních organizací.

Váš příslušný orgán najdete zde.

Kontrolní organizace po celé EU vytvářejí systémy náležité péče, které jako hospodářské subjekty můžete využívat, abyste odpovídali požadavkům EUTR. Můžete se však také rozhodnout, že si vytvoříte vlastní systém.

Jak může nařízení provádět váš podnik? Další informace o „náležité péči“

Jak by se měl váš podnik připravit na dodržování požadavků EUTR? Jakmile určíte, zda patříte mezi hospodářské subjekty, nebo mezi obchodníky, podnikněte jasné kroky.

Pokud patříte mezi obchodníky, stačí jednoduše vést informace o podnicích, od nichž dřevařské výrobky nakupujete, a o těch, kterým prodáváte.

Pokud patříte mezi hospodářské subjekty, máte více povinností. Musíte provádět náležitou péči, aby bylo zřejmé, že vaše výrobky byly vytěženy zákonně.

 Musíte používat systém náležité péče obsahující následující prvky:

Informace: Musíte mít přístup k následujícím informacím o dřevě:

 • popis (včetně obchodního názvu, druhu výrobku i obecného názvu druhů dřevin a případně úplného vědeckého názvu dřevin),
 • země původu vytěženého dřeva (a případně region, v němž bylo dřevo vytěženo, a také oprávnění k těžbě – tj. jakékoli opatření pro svěření práva k těžbě dřeva na vymezeném území),
 • množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek),
 • jméno a adresa dodavatele hospodářského subjektu,
 • název a adresa obchodníka, jemuž bylo dřevo dodáno,
 • doklady nebo jiné informace uvádějící, že toto dřevo a dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. Některé konkrétní příklady toho, co je možné použít jako „doklady nebo jiné informace“, najdete v pokynech v části 4.

Posouzení rizik: Musíte analyzovat a posoudit riziko toho, že je dřevo, se kterým obchodujete, nezákonně vytěžené. Při tomto posuzování vyšetřujte dřevo, se kterým obchodujete, pomocí následujících kritérií:

 • zajištění souladu s použitelnými právními předpisy, což může zahrnovat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které se týkají souladu s použitelnými právními předpisy,
 • šíření se nezákonné těžby konkrétních druhů dřevin,
 • šíření se nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu ozbrojeného konfliktu,
 • sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo vývoz dřeva,
 • komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků.

Podrobnější informace najdete v pokynech pdf(65 KB) .

Zmírnění rizik: Pokud se domníváte, že riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh je zanedbatelné, musíte zakročit provedením opatření s cílem zmírnit rizika. Patří sem:

 • vyžádání si doplňkových informací od dodavatelů,
 • vyžádání si doplňkových dokladů od dodavatelů,
 • vyžádání si ověření třetí strany atd.