Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Kontaktuppgifter

Ansök om att bli övervakningsorganisation

Intresserade privata aktörer som uppfyller kraven i förordningen kan ansöka om att bli övervakningsorganisationer. De ska skicka sina ansökningar via e-post till följande adresser: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

En papperskopia kan skickas till följande adress:

Generaldirektoratet för miljö,
Europeiska kommissionen,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Bryssel
BELGIEN

Beslutet att erkänna en övervakningsorganisation fattas av både Europeiska kommissionen och det berörda EU-landet. Det kostar ingenting att registrera sig.

Intresserade privata aktörer som uppfyller kraven i förordningen kan ansöka om att bli övervakningsorganisationer. De ska skicka sina ansökningar via e-post till följande adress:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities