Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Yhteystiedot

Hae valvontaorganisaation asemaa

Kiinnostuneet yksityiset tahot, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset, voivat hakea valvontaorganisaation asemaa. Niiden on lähetettävä hakemuksensa sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Paperitulosteen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5 / Beaulieustraat 5,
1160 Auderghem,
Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Valvontaorganisaation hyväksymistä koskevan päätöksen tekevät sekä Euroopan komissio että kyseinen EU:n jäsenvaltio. Rekisteröinnistä ei peritä maksua.

Kiinnostuneet yksityiset tahot, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset, voivat hakea valvontaorganisaation asemaa. Niiden on lähetettävä hakemuksensa sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities