Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Kontakty

Zažádejte, abyste se mohli stát kontrolní organizací

Soukromé subjekty, které mají zájem a splňují požadavky uvedené v nařízení, mohou zažádat, aby se staly kontrolní organizací. Svou žádost musí poslat e-mailem na tyto adresy: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Tištěnou žádost je možné poslat na tuto adresu:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgium

O uznání kontrolní organizace rozhoduje Evropská komise a příslušná země EU. Registrace není nijak zpoplatněna.

Soukromé subjekty, které mají zájem a splňují požadavky uvedené v nařízení, mohou zažádat, aby se staly kontrolní organizací. Svou žádost musí poslat e-mailem na tuto adresu:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities