Środowisko

Woda, zasoby morskie i wybrzeża

Woda, zasoby morskie i wybrzeża

Dostęp do wysokiej jakości wody jest niezbędny dla ludzi, przyrody i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem ramowej dyrektywy wodnej jest zapewnienie dobrej jakości wody dla UE do roku 2015. Inne przepisy regulują ochronę europejskich mórz, wody pitnej i wody w kąpieliskach.

 

Najnowsze artykuły
23/05/2019

Komisja Europejska koordynuje globalną koalicję akwariów w ramach inicjatywy mającej na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi i zainspirowanie ludzi do zaprzestania korzystania z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych....

18/01/2019

W dniu 24 października posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali w przeważającej większości za wcześniejszymi propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych, koncentrując się w szczególności na odpadach w postaci produktów...

03/07/2018

 

Magazyn „Przyroda dla Europejczyków” rozmawia z liderem greckiego projektu LIFE DEBAG, prof. George’em Papatheodorou. W kontekście zmiany przepisów zespół projektu prowadzi kampanię...

01/02/2018

Magazyn Przyroda dla Europejczyków pyta pana Matjaža Malgaja o nowe kroki podejmowane w celu poprawy dostaw wody pitnej w Europie. Matjaž Malgaj jest kierownikiem działu DG ds. Środowiska odpowiedzialnego za środowisko morskie i sektor wodny

28/09/2017

Międzynarodowa konferencja „Our Ocean” to coroczne wydarzenie, które w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Europie. Władze publiczne i przedsiębiorstwa prywatne będą mogły przedstawić swoje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i zrównoważonego wykorzystania zasobów...

21/09/2017

Rosnąca świadomość, że woda jest skończonym zasobem, zaowocowała wieloma nowymi pomysłami i innowacjami, które pomogą nam w walce z problemami związanymi z zarządzaniem zasobami wodnymi. Wiele z tych rozwiązań powstało w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wody (EIP Water...

06/03/2017

Oceanom, które pokrywają 70% powierzchni naszej planety, zagraża zanieczyszczenie środowiska, nielegalne połowy, piractwo i handel ludźmi. Każdego roku do oceanów trafia 10 mln ton odpadów – czyli zawartość jednego samochodu ciężarowego na minutę. Rozkład każdego odpadu z tworzywa...

12/07/2016

Od czterdziestu lat Unia Europejska dba o to, aby w całej Europie ludzie mieli pewność, że pływają w czystej, bezpiecznej wodzie. Tegoroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach...

23/12/2015

Poczyniono znaczne postępy w realizacji celu dotyczącego ustanowienia morskich obszarów chronionych na morzach Europy, co przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce.

10/04/2015

Woda ma kluczowe znaczenie dla życia, a prawidłowo prowadzona gospodarka wodna może zaowocować „niebieskim” wzrostem. W niedawnym komunikacie Komisji oceniono sposób wdrażania przez państwa członkowskie przepisów mających na celu zapewnienie wystarczającej ilości czystej wody dla ludzi, środowiska...

24/03/2014

Pierwsza wszechstronna analiza stanu europejskich mórz, przeprowadzona sześć lat po wejściu w życie pionierskiej dyrektywy ramowej UE w sprawie strategii morskiej, pokazuje, że wciąż istnieją poważne powody do niepokoju.

10/02/2014

Woda ma kluczowe znaczenie dla życia i naszej gospodarki. Istnieje jednak wiele poważnych problemów: od niedoborów i zanieczyszczenia po degradację ekosystemów. Aby pomóc w ich złagodzeniu, Komisja zachęca do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które stworzą również możliwości handlowe dla ich...

01/03/2013

Nasze morza i oceany coraz częściej stają się wysypiskiem śmieci dla całej planety. Odpady generowane przez człowieka zanieczyszczają siedliska morskie oraz stwarzają poważne problemy ekologiczne, ekonomiczne i zdrowotne. Nowy dokument Komisji ma na celu zwiększenie świadomości problemu i zachęcenie...

01/05/2012

Polityka wodna stanowi główny temat środowiskowy programu prac Komisji Europejskiej na 2012 r. Jest to również temat przewijający się w ramach tegorocz - nego Zielonego Tygodnia. W celu poprawienia jakości i lepszego zarządzania ilością wód w Unii Europejskiej Komisja przygotowuje plan określający...