Środowisko

Odpady

Odpady

Odpady często bywają źródłem zanieczyszczeń, jednak sprawna gospodarka odpadami może być cennym źródłem materiałów, zwłaszcza gdy tak wiele z nich staje się towarem deficytowym. Zarządzając odpadami w sposób inteligentny, możemy przyczynić się do wzrostu gospodarczego i rozwoju zatrudnienia.

 

Najnowsze artykuły
18/01/2019

W dniu 24 października posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali w przeważającej większości za wcześniejszymi propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych, koncentrując się w szczególności na odpadach w postaci produktów...

03/07/2018

 

Magazyn „Przyroda dla Europejczyków” rozmawia z liderem greckiego projektu LIFE DEBAG, prof. George’em Papatheodorou. W kontekście zmiany przepisów zespół projektu prowadzi kampanię...

16/03/2018

Jednym ze środków, jakimi Europa walczy z problemem odpadów z tworzyw sztucznych, jest nowa ambitna strategia, w której zaproponowano, aby do 2030 r. wszystkie plastikowe opakowania nadawały się do recyklingu bądź ponownego użycia. Jest ona jednym z elementów procesu przechodzenia Europy...

24/11/2017

Na terenie UE zużywa się obecnie 100 miliardów reklamówek rocznie. Stanowi to olbrzymie marnotrawstwo, ponieważ większość z nich używana jest tylko raz. Wiele trafia do naszych mórz i oceanów. Jednym z ostatnio podjętych działań w walce z trwonieniem zasobów i zaśmiecaniem środowiska jest...

28/10/2016

Stworzenie w Europie rzeczywistej gospodarki o obiegu zamkniętym, w której zasoby naturalne są zachowane i nic się nie marnuje, oznacza wyjście poza ramy teoretyczne, aby można było zmierzyć się z konkretnymi problemami w poszczególnych sektorach, a następnie znaleźć sposoby ich rozwiązywania...

01/09/2016

Każdego roku w UE marnotrawione jest blisko 88 milionów ton żywności, co stanowi około 20% produkowanej żywności. Szacuje się, że marnotrawstwo żywności pochłania jedną czwartą ogółu zasobów wodnych zużywanych przez sektor rolny.

23/10/2015

Komisja Europejska zamknęła właśnie toczącą się od 10 lat sprawę przeciwko Irlandii za wielokrotne, rażące naruszenie unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

23/10/2015

Dziesięć lat temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał Irlandię winną rażącego naruszenia zaleceń dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Pat Fenton, attaché ds. środowiska z ramienia Stałego Przedstawicielstwa Irlandii przy UE w Brukseli, wraca pamięcią do sprawy, nad którą pracował od samego...

12/08/2014

W ramach szeregu propozycji mających na celu przyspieszenie przejścia Europy na gospodarkę obiegową, której założeniem jest maksymalizacja wartości zużywanych przez nas zasobów, 2 lipca 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała przegląd celów w dziedzinie recyklingu i gospodarki odpadami. Działania te...

11/08/2014

2 lipca 2014 r. Komisja Europejska przyjęła nowe propozycje poprawy efektywności środowiskowej budynków w trakcie całego cyklu eksploatacyjnego, począwszy od projektu i budowy, poprzez użytkowanie, po wyburzanie i recykling materiałów wyjściowych.

07/08/2014

Większość obywateli Europy przynajmniej co jakiś czas segreguje śmieci z myślą o recyklingu. Uważają oni, że ich kraj generuje zbyt dużo odpadów oraz podkreślają, jak ważne jest, by Europa efektywniej wykorzystywała swoje zasoby.

22/05/2014

Każdego roku miliony ton śmieci lądują w oceanach, na plażach, w lasach i innych obszarach naturalnych – jednak Europejczycy biorą sprawy w swoje ręce. Ochotnicy i uczestnicy akcji publicznych z całej Europy zmieniają ten stan rzeczy, sprzątając odpady w swoim sąsiedztwie i segregując śmieci....

21/05/2014

W tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia, największej dorocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce w sprawie ochrony środowiska, która odbędzie się 3–5 czerwca w Brukseli (Belgia), udział wezmą społeczności, organizacje pozarządowe, władze publiczne i przedsiębiorstwa. W tym roku tematem...

26/02/2014

Każdy z nas korzysta z plastikowych toreb. Europejczycy zużywają rocznie blisko 100 mld reklamówek, z czego 8 mld ląduje na wysypisku. Aby ograniczyć negatywny wpływ tego zjawiska na środowisko naturalne, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zmian w unijnych przepisach dotyczących odpadów.

10/02/2014

Unia Europejska musi w coraz większym stopniu kierować się w stronę gospodarki obiegowej, w której produkty są ponownie wykorzystywane i odzyskiwane, a nie wyrzucane, gdy nadejdzie koniec ich naturalnego okresu eksploatacji. Taki przekaz wyraźnie wynika ze zbadania przez wiodących ekspertów...

10/02/2014

W ostatnich latach krajowe inspekcje jednoznacznie wykazują, że wspólnotowe przepisy w zakresie przemieszczania odpadów są systematycznie łamane. Ich naruszanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Komisja przedstawiła pakiet działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu i...

01/06/2013

Tworzywa sztuczne należą do materiałów najczęściej używanych w naszym codziennym życiu. Znajdują wiele różnych zastosowań, ponieważ są tanie, wszechstronne, lekkie i trwałe. Te właśnie cechy ogromnie utrudniają jednak ich utylizację. Komisja Europejska opracowuje obecnie strategię rozwiązywania...

01/09/2012

Unia Europejska wyznaczyła sobie różnorodne cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, od opakowań po samochody i wyroby elektryczne. Niektóre kraje są bardziej skuteczne w ich osiąganiu niż inne. Nowe sprawozdanie* Komisji podkreśla potrzebę wprowadzenia instrumentów gospodarczych w celu...

01/05/2012

Konwencja z Hongkongu, przyjęta w maju 2009 r., określa zasady mające na celu zapewnienie prowadzenia recyklingu statków w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Opierając się na postanowieniach konwencji, Komisja zaproponowała przepisy określające normy, których muszą przestrzegać właściciele...