Środowisko

Obszary miejskie a hałas i zdrowie

Obszary miejskie a hałas i zdrowie

Czworo z pięciorga Europejczyków zamieszkuje obecnie obszary miejskie. To obszary miejskie odpowiadają za większość wyzwań dotyczących ochrony środowiska, z jakimi zmaga się nasze społeczeństwo, dlatego właśnie tak wiele działań koncentruje się na kwestiach zdrowia czy hałasu.

 

Najnowsze artykuły
24/04/2019

Wszechobecne mikrodrobiny plastiku są powodem wielu obaw: mogą rozkładać się przez tysiące lat, ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe, a wpływ na ludzkie zdrowie nie został jeszcze dobrze poznany. Dlatego Europejska Agencja Chemikaliów proponuje wprowadzenie nowego ograniczenia ich...

24/01/2019

Program przyznawania nagród „Zielona Stolica Europy” będzie obchodził 10-lecie istnienia w 2020 roku. W grudniu 2018 r. na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24), zorganizowanej w Katowicach, 22 miasta, a wśród nich każda z 11 byłych i przyszłych...

19/01/2018

Najstarsze miasto Holandii, Nijmegen, zostało tegoroczną Zieloną Stolicą Europy. Jury tego prestiżowego konkursu nagrodziło Nijmegen za „jasną, przekonującą i pełną pasji wizję”. Wzorcowe strategie polityczne w zakresie przystosowania do zmian klimatu, transportu rowerowego, gospodarki...

16/11/2017

Jakość powietrza w Europie poprawiła się, ale potrzebne są dalsze zmiany prowadzące do ograniczenia emisji amoniaku, za którą w 95 % odpowiedzialny jest sektor rolniczy. Aby osiągnąć cele określone w nowej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji, w rolnictwie należy wprowadzić...

09/11/2017

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), hałas jest drugim najpoważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia w Europie. Mimo że istnieją odpowiednie przepisy UE dotyczące zwalczania hałasu, które ocenia się jako względnie skuteczne, państwa członkowskie robią za mało, aby je...

19/01/2017

W roku 2017 Essen będzie odgrywać główną rolę w promowaniu w Europie takiego sposobu funkcjonowania miasta, który jest przyjazny dla środowiska. Tytuł...

26/01/2016

Jak potwierdzili unijni uczeni w oparciu o nowe, przełomowe badanie, więcej otwartych terenów zielonych może poprawić rozwój poznawczy europejskich uczniów szkół podstawowych.

10/09/2015

Hiszpania i Portugalia wygrały ex aequo konkurs o tytuł Zielonego Liścia Europy 2015.

28/01/2015

Nowa nagroda —tytuł Zielonego Liścia Europy — będzie przyznawana mniejszym miastom i miasteczkom w uznaniu ich działalności na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia obywateli. Inicjatywa ta stanowi okazję dla mniejszych miast i miasteczek do czerpania korzyści, jakie tytuł Zielonej Stolicy...

04/08/2014

Lublana, stolica Słowenii, zostanie Zieloną Stolicą Europy roku 2016. To europejskie wyróżnienie stanowi uznanie dla postępów miasta w poprawie warunków środowiskowych i jakości życia jego mieszkańców.

18/07/2014

Duża gęstość zaludnienia oznacza, że miasta są w stanie funkcjonować w sposób bardziej zasobooszczędny niż mniejsze aglomeracje, a ilość zanieczyszczeń i emisji w przeliczeniu na mieszkańca da się zmniejszyć, dzięki czemu mogą być źródłem innowacyjnych rozwiązań.

01/06/2013

Miasto Nantes to pierwszy francuski zdobywca prestiżowego tytułu Zielonej Stolicy Europy. Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla starań na rzecz łączenia poszanowania dla środowiska z dbałością o doskonałą jakość życia dla mieszkańców i promowania lokalnego wzrostu gospodarczego. Nantes – laureat...