Środowisko

Oszczędne gospodarowanie zasobami

Oszczędne gospodarowanie zasobami

UE nakłania do oszczędnego, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami. Robi to za pomocą takich strategii, jak „Europa 2020” i Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, które pobudzają innowacyjność i wskazują drogę ku bardziej zrównoważonej gospodarce.

 

Najnowsze artykuły
18/01/2019

Od 2016 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska przeprowadziła szereg misji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to spotkania polityczne i biznesowe wysokiego szczebla organizowane w państwach trzecich w celu promowania zrównoważonych i zasobooszczędnych polityk oraz szerzenia wiedzy...

11/05/2015

W tym roku, po czterech latach pozytywnego przekonywania Europejczyków do bardziej zrównoważonej konsumpcji i oszczędzania zasobów naturalnych, zakończyła się kampania „Generation Awake” prowadzona przez Komisję Europejską. Kampania zdobyła branżową nagrodę medialną za stronę internetową...

04/07/2014

Przejście do gospodarki obiegowej wymaga zmian systemowych, które mają wpływ na wszystkie zainteresowane strony w łańcuchu wartości, oraz istotnych innowacji w technologii, organizacji i społeczeństwie jako całości. Zielony Tydzień został otwarty sesją wprowadzającą, która określiła ramy przyszłej...

01/03/2014

Według badania przeprowadzonego przez Europejską Agencję Środowiska, UE traci co roku 5 mld euro na odpadach niepoddawanych recyklingowi. Samego jedzenia każdy z nas wyrzuca 180 kg rocznie.
Prowadzona od 2011 r. przez Komisję Europejską kampania Generation Awake promuje wydajne wykorzystanie...

01/09/2012

Komisja zorganizowała grupę panelową wysokiego szczebla, złożoną z krajowych, europejskich i międzynarodowych ustawodawców, przedstawicieli przemysłu i ekspertów, aby pomóc urzeczywistnić wizję i cele planu działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów w ramach strategii „Europa 2020...

01/05/2011

"Plan działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów", opublikowany przez Komisję tej jesieni, proponuje spójną strategię, dzięki której nasze bogactwa naturalne będą dostępne dla przyszłych pokoleń. Podkreśla się w nim, że obecnie stosowane praktyki nie są już zrównoważone. Plan...