Środowisko

Nowe czerwone księgi informują o zagrożeniach dla europejskich gatunków ptaków i ryb morskich

28/08/2015

Podczas Zielonego Tygodnia 2015 ogłoszono dwie nowe europejskie czerwone księgi, które zawierają najbardziej szczegółowe dane naukowe o stanie europejskich ptaków i ryb morskich, jakie do tej pory zgromadzono. 

Ukazują one niepokojący obraz powszechnie zanikającej bioróżnorodności: 12,6% ptaków i 7,5% ryb jest zagrożonych wyginięciem. Krytycznie zagrożonych jest obecnie dziesięć gatunków ptaków.

Brak bioróżnorodności oznacza życie na pustyni. Istnieje granica pomiędzy świadomością zagrożenia a podjęciem działań i my musimy tę granicę przekroczyć.
Pia Bucella, dyrektor ds. kapitału
naturalnego przy DG ds. Środowiska

Są jednak również dobre wiadomości. Księgi dostarczają dowodów, że staranne działania ochronne naprawdę przynoszą rezultaty. Odbudowują się zasoby dorsza atlantyckiego i tuńczyka błękitnopłetwego oraz populacja pelikana kędzierzawego, natomiast gatunek gila azorskiego zwiększył się liczebnie z 40 do 400 par. Angelo Caserta, dyrektor regionalny organizacji BirdLife, powiedział: „Nauka pokazuje nam, że jeśli będziemy działać teraz, zapewnimy odbudowę gatunków”.

„Oceny dokonane w ramach czerwonych ksiąg są niezwykle ważne, ponieważ wskazują nam, gdzie powinniśmy skierować nasze wysiłki, aby uniknąć wymierania gatunków”, stwierdziła Pia Bucella, dyrektor ds. kapitału naturalnego przy DG ds. Środowiska. „Wykorzystujemy te informacje do kształtowania polityki na poziomie UE”.

Połączone wysiłki

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) od półwiecza publikuje czerwone księgi, które ostrzegają o zagrożeniach dla gatunków naturalnych na całym świecie. Dziesięć lat temu, dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej, IUCN rozpoczęła badania europejskie. Do tej pory poddano ocenie około 10 tysięcy gatunków, począwszy od ssaków i gadów po ważki i rośliny lecznicze. „Ogółem zagrożonych jest co najmniej 1677 gatunków w Europie – czyli 22,5%”, poinformowała Ana Nieto, inspektor ds. ochrony bioróżnorodności Europy w IUCN.

„Czerwona księga nie jest wyłącznie wykazem”, wyjaśnił Jean-Christophe Vié, zastępca dyrektora Światowego Programu ds. Gatunków IUCN. „Czerwona księga jest oparta na badaniach naukowych i jest wspierana przez rozległą sieć ekspertów. Stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia działań ochronnych”. W ramach tych dwóch nowych badań IUCN skorzystała ze wsparcia organizacji BirdLife International oraz pomocy setek naukowców i wolontariuszy.

Spośród 1220 europejskich gatunków ryb morskich najbardziej zagrożoną grupą są rekiny i raje, dla których ryzyko całkowitego wyginięcia wynosi 40%. Głównym zagrożeniem jest zjawisko przeławiania, zarówno ukierunkowanego, jak i w postaci przyłowów. Według Christiny Ieronymidou, asystentki ds. badań w organizacji BirdLife Europe, zagrożenia dla ptaków są wynikiem nielegalnego zabijania (zwłaszcza ptaków drapieżnych), rolnictwa, zanieczyszczeń oraz aktywności gatunków inwazyjnych.

Za spadek liczby europejskich gatunków ptaków Caserta obwinia intensywne działania rolnicze oraz wspólną unijną politykę rolną. „Czerwona księga to dzwonek alarmowy, wezwanie do podjęcia działań”, zakończył. „Mówi nam, że musimy zacząć coś robić”.

 

Green Week — Zielony Tydzień