Środowisko

Nowe propozycje na rzecz ograniczenia stosowania toreb plastikowych

26/02/2014

Każdy z nas korzysta z plastikowych toreb. Europejczycy zużywają rocznie blisko 100 mld reklamówek, z czego 8 mld ląduje na wysypisku. Aby ograniczyć negatywny wpływ tego zjawiska na środowisko naturalne, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zmian w unijnych przepisach dotyczących odpadów.

Torby plastikowe są lekkie, wytrzymałe i trwałe – i dlatego tak chętnie z nich korzystamy. Jednak właśnie dlatego nie ulegają one degradacji nawet przez setki lat i zalegają w środowisku, na przykład w morzach, niszcząc dziką faunę i florę.

„Każdego roku na europejskie wysypiska trafia ponad 8 mld plastikowych reklamówek, które powodują ogromne szkody w środowisku”, powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podczas prezentacji omawianej propozycji legislacyjnej w listopadzie 2013 r. Komisarz podkreślił, że niektóre państwa członkowskie osiągają znakomite rezultaty w ograniczaniu stosowania toreb plastikowych: „Jeżeli inne kraje podążą tym śladem, możemy zmniejszyć obecne zużycie toreb w Unii Europejskiej nawet o 80%”.

Dwa kluczowe środki

"Każdego roku na europejskie wysypiska trafia ponad 8 mld plastikowych reklamówek, które powodują ogromne szkody w środowisku"

Komisja Europejska proponuje dwa główne środki mające umożliwić realizację tego celu: Po pierwsze, w myśl znowelizowanej unijnej dyrektywy ds. opakowań i odpadów opakowaniowych, państwa członkowskie będą musiały podejmować działania na rzecz ograniczenia zużycia lekkich toreb plastikowych – cieńszych niż 0,05 mm – ponieważ ten rodzaj reklamówek jest najrzadziej używany wielorazowo.

Po drugie, planuje się rozszerzenie stosowanych środków o instrumenty podatkowe i opłaty – które okazały się już bardzo skuteczne w niektórych państwach członkowskich – a także ustanowienie krajowych celów redukcji oraz, w niektórych przypadkach, zakazów, o ile takowe nie będą naruszały unijnych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Około 90% ze 100 mld toreb plastikowych sprzedawanych każdego roku w UE to torby lekkie, tak więc proponowane zmiany powinny spowodować realną poprawę sytuacji. A sprawa jest pilna: na Morzu Północnym w żołądkach ponad 90% martwych ptaków niektórych gatunków znajdowane są szczątki tworzyw sztucznych, a torby plastikowe stanowią ponad 70% opadów plastikowych zbieranych przez trawlery u wybrzeży Toskanii.

 

Odpady