Środowisko

Natura 2000: sieć ludzi

13/07/2015

Natura 2000 to więcej niż tylko sieć na rzecz ochrony obszarów o wysokiej wartości związanej z różnorodnością biologiczną: to także ramy umożliwiające społecznościom korzystanie z usług ekosystemów, których są gospodarzami. Zielony Tydzień przedstawiał przykłady zrównoważonych działań ekonomicznych, wykonywanych w zgodzie z naturą.

„Natura 2000 jest nie tylko siecią obszarów, ale także siecią ludzi i organizacji działających na poziomie lokalnym i regionalnym”, powiedział Neil McIntosh z Europejskiego Centrum Ochrony Przyrody.

Natura 2000 jest nie tylko siecią obszarów, ale także siecią ludzi i organizacji działających na poziomie lokalnym i regionalnym.
Neil McIntosh, Europejskie Centrum Ochrony Przyrody

Sieć tę zaprojektowano tak, aby w swoje działania włączała władze regionalne, organizacje pozarządowe i lokalne przedsiębiorstwa prywatne. „Jeśli zostanie dobrze pokierowana, może przynieść lokalnym społecznościom duże korzyści”, powiedział.

Przykłady takich pozytywnych efektów można mnożyć. W Bristolu, Zielonej Stolicy Europy na rok 2015, rada miasta bada różne podejścia miejskie, które umożliwią połączenie ludzi i dzikiej przyrody. W tym celu wprowadziła dzikie kozy w regionie wąwozu Avon, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych i oszczędzać na ich ręcznym przycinaniu. Kozy te przyciągają wielu odwiedzających.

Jak powiedział Richard Ennion, członek rady miejskiej odpowiedzialny za wąwóz Avon, podstawą sukcesu jest zwiększenie zrozumienia wartości przyrody. „Musimy zdefiniować usługi ekosystemu w sposób bardziej klarowny”, powiedział, „i przekuć te definicje w zrównoważone inwestycje”. Zauważył także, że łączenie beneficjentów ze stronami odpowiedzialnymi za utrzymanie i zapewnianie takich zasobów jest jedynym oczywistym kierunkiem na przyszłość.

Potrzebę zapewnienia komunikacji z lokalnymi zainteresowanymi stronami podkreślił także Thierry Mougey z francuskiej Federacji regionalnych parków przyrodniczych. We Francji do każdego regionalnego parku przyrodniczego przypisany jest projekt programu Natura 2000 zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać lokalną kulturę, np. utrzymywanie szuwarów i zarządzanie ich zbiorami na potrzeby lokalnych dachów krytych strzechą w Brière czy organizowanie zbiorów i sprzedaży arniki firmom farmaceutycznym w Ballons des Vosges. „Branie pod uwagę lokalnej kultury jest niezbędne”, powiedział Mougey.

Dobre planowanie i wczesne konsultacje

W przypadku potencjalnie szkodliwych działań ekonomicznych dobre i wczesne planowanie na poziomie strategicznym może wskazać możliwe konflikty z obszarami ochrony przyrody, co pomaga dokonywać optymalnych wyborów na poziomie projektu. Na wczesnym etapie należy także identyfikować i ustanawiać partnerstwa między kluczowymi stronami.

Takie podejście pomogło inicjatywie Renewables Grid Initiative (RGI), łączącej europejskich operatorów systemów transmisji z organizacjami pozarządowymi, ustanowić zasady na rzecz budowania infrastruktury sieciowej bez uszczerbku dla przyrody. Założycielka RGI, Antonella Battaglini, podkreśliła potrzebę dobrej komunikacji: „Potrzebna jest struktura bądź platforma, która zebrałaby wszystkie grupy razem, gdyż muszą one poznać i uszanować różne opinie”. 

„Dobre praktyki przemysłów wydobywczych muszą zostać szerzej rozpropagowane”, powiedziała Michelle Wyart-Remy, Sekretarz Generalna Industrial Minerals Association Europe. „Dobrze zaprojektowane działania łagodzące skutki oraz skuteczne procesy odbudowy mogą zapobiegać negatywnym skutkom, a nawet przyczyniać się do bioróżnorodności”, powiedziała.

 

Green Week — Zielony Tydzień