Środowisko

Użytkowanie gruntów i gleby

Użytkowanie gruntów i gleby

Od gleby zależy nasze przetrwanie, a mimo to działalność człowieka silnie odbija się na tym niezbędnym do życia zasobie. Wiele problemów rozwiązywanych jest za sprawą przepisów dotyczących wody, odpadów, zanieczyszczeń przemysłowych i ochrony przyrody. UE realizuje także obszerną strategię na rzecz ochrony gleby.

 

Najnowsze artykuły
16/11/2017

Jakość powietrza w Europie poprawiła się, ale potrzebne są dalsze zmiany prowadzące do ograniczenia emisji amoniaku, za którą w 95 % odpowiedzialny jest sektor rolniczy. Aby osiągnąć cele określone w nowej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji, w rolnictwie należy wprowadzić...

10/02/2014

Zielona infrastruktura we współpracy z przyrodą dostarcza korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Według generalnej zasady ten sam obszar gruntu może często oferować wiele różnych usług, jeżeli jego ekosystemy są zdrowe. Koncepcja ta jest obecnie włączana do wielu obszarów polityki...

01/09/2012

W UE każdego roku dodatkowe 1 000 km2 gleby – powierzchnia wielkości Berlina – zostaje zagarnięte na potrzeby człowieka. Około połowa tych gruntów zostaje następnie pokryta nieprzepuszczalnym materiałem, na przykład betonem, co ma szkodliwe konsekwencje dla środowiska naturalnego. Nowe wytyczne...