Środowisko

Inwestycje w przyszłe pokolenia

03/06/2016

Zielona gospodarka przynosi nowe możliwości zatrudnienia. Zapewnienie, aby obecni i przyszli pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia na gospodarkę obiegową i wymaga znacznych inwestycji.

Co łączy projektantów, inżynierów, planistów miejskich i bankierów? Cała lub część ich pracy może wiązać się z ochroną środowiska.

Przemysł i podmioty edukacyjne muszą podjąć wspólne wysiłki na rzecz likwidacji niedoboru wykwalifikowanych kadr.
Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Ekologizacja gospodarki i tworzenie zielonych miejsc pracy wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych na rzecz przyszłych pokoleń Europy. Ekologiczne gałęzie przemysłu oferują młodym ludziom wspaniałe możliwości. Nowe miejsca pracy i profile umiejętności nie powstają jednak wyłącznie w kluczowych sektorach ekoprzemysłu, takich jak energia, uzdatnianie wody i przetwarzanie odpadów czy zapewnianie wysokiej jakość powietrza.

Niemal wszystkie branże będą zaangażowane w transformację systemów produkcji, aby inteligentniej wykorzystywać zasoby i zdobycze technologiczne. Od 2000 r. poziom zatrudnienia w ekologicznych gałęziach przemysłu wzrósł o 20%, co przełożyło się na powstanie ponad 4,2 mln nowych miejsc pracy. Szacuje się, że poprawa produktywności zasobów o 30% do roku 2030 w UE mogłaby zwiększyć PKB o 1% i jednocześnie przyczynić się do powstania dwóch milionów miejsc pracy.

Likwidacja niedoborów wykwalifikowanej kadry i zapewnienie, że pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności, wiąże się z oceną szybko zmieniających się potrzeb pracodawców i organizacją dopasowanych do zapotrzebowania szkoleń. Zielone miejsca pracy nie powstają wyłącznie w branży zaawansowanych technologii. Europa będzie z pewnością potrzebowała naukowców, badaczy i inżynierów, aby opracowywać najnowocześniejsze technologie, jednak tego typu innowacyjne rozwiązania muszą znaleźć odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym, w wielu sektorach. Dla przykładu architekt może zaprojektować idealny ekodom, jednak prace budowlane będą wykonywane przez stolarzy, elektryków i hydraulików. Dlatego tak istotne jest, aby pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia pozwalające im wykorzystywać najnowsze zdobycze zielonej technologii.

Państwa członkowskie prą do przodu

W niektórych państwach członkowskich ruszyły już inicjatywy na rzecz lepszego przygotowania siły roboczej.

W Estonii państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Eesti Energia planuje ograniczyć emisję dwutlenku węgla dzięki wprowadzeniu szkoleń dla pracowników z dziedziny energii wiatrowej, hydroenergii i audytów energetycznych, dopasowanych do założeń przyjaźniejszego środowisku wytwarzania energii.

Brytyjskie przedsiębiorstwo British Gas uruchomiło w Walii swoje pierwsze centrum szkoleń w zakresie zielonych umiejętności, które rocznie zapewnia szkolenia praktyczne z dziedziny energii odnawialnych i efektywnych ekologicznie systemów ponad 1300 osób. Centrum Future Skills Scotland analizuje przyszłe tendencje rynku pracy, a instytucje szkolnictwa wyższego włączają potencjalne zmiany wynikające z ekologizacji gospodarki do swoich programów.

Korzyści odczują zarówno pośrednie branże, takie jak ekoturystyka i rolnictwo ekologiczne, jak i sektory zaopatrujące ekologiczne gałęzie przemysłu.

Istnieje kilka unijnych instrumentów finansowych udzielających wsparcia państwom członkowskim i podmiotom społecznym i ekonomicznym w inwestowaniu w rozwój umiejętności: europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny, Erasmus+ – unijny program na rzecz edukacji i szkoleń oraz program na rzecz badań i edukacji Horyzont 2020. Komisja opracowuje też nową inicjatywę na rzecz umiejętności, mającą na celu prognozowanie i przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności.

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień