Środowisko

Przemysł i technologia

Przemysł i technologia

Technologie środowiskowe stanowią ważny element gospodarki UE. Ich roczny obrót w wysokości 320 mld EUR wzrósł od 2004 r. o 8%. Do UE należy 1/3 światowego rynku tych technologii, a zgodnie z szacunkami, do roku 2020 jego wartość może podwoić się do 2200 mld EUR.

 

Najnowsze artykuły
14/03/2017

Farma Biedronka na południu Węgier to wyjątkowy park rozrywki. Obiekt ten oferuje wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, a 80% jego zapotrzebowania na energię pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Jedną...

22/01/2016

Komisja Europejska dokonuje bilansu postępów w pracach nad stworzeniem stosowanej w całej UE metody pomiaru śladu środowiskowego 26 produktów i organizacji

14/10/2015

Ekoinnowacje odgrywają kluczową rolę w realizacji zbliżającej się strategii Komisji Europejskiego dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkania takie jak Forum Ekoinnowacyjności sprzyjają pionierskim działaniom na rzecz rozwoju opartego na efektywnym gospodarowaniu zasobami, realizowanym w...

24/12/2014

Sukcesy w biznesie mogą iść w parze z ochroną środowiska. W listopadzie odbyła się pierwsza coroczna konferencja europejskiej platformy biznesu i różnorodności biologicznej (B@B). Jej tematem były związki między biznesem a bioróżnorodnością.

17/12/2014

Podczas ceremonii wieczorem 1 grudnia komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella ogłosił zwycięzców w konkursie Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko 2014/2015.

05/11/2014

Od ekologicznych dań rybnych w kompostowalnych opakowaniach po izolacje budynków wykonane z papieru makulaturowego – 16 przedsiębiorstw z 10 państw UE i krajów kandydujących znalazło się na krótkiej liście kandydatów do tegorocznej Europejskiej Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko.

21/05/2014

Aby zmniejszyć nasz wpływ na planetę i jej ograniczone zasoby, musimy zmienić sposób wytwarzania i konsumowania dóbr i usług – w tym celu konieczne jest wykorzystanie przedsiębiorstw, technologii, usług i innowacji. Komisja Europejska 7 kwietnia przyznała nagrody sześciu wyróżniającym się...

21/05/2014

Do pilotażowego europejskiego programu weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) przystąpiły trzy nowe organy weryfikacyjne – we Włoszech, w Finlandii i Wielkiej Brytanii. ETV oferuje niezależną weryfikację wydajności nowych technologii środowiskowych,...

01/03/2014

Szczelinowanie hydrauliczne – czyli wtłaczanie pod wysokim ciśnieniem cieczy w celu wydobycia gazu łupkowego z położonych pod ziemną skał – jest częstym tematem doniesień medialnych. Aby pomóc rozwiać społeczne obawy, chronić środowisko naturalne i zadbać o to, by gaz ten był efektywnie...

01/06/2013

W latach 2008-2013 w ramach planu działań w sprawie ekoinnowacji zainwestowano 433 mln euro w celu wspierania rozwoju i wprowadzania innowacji korzystnych dla środowiska oraz generujących wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Plan działań to miejsce, w którym spotyka się środowisko naturalne i biznes,...

01/06/2013

Wspólnotowy system zarządzania i audytu (EMAS), wprowadzony w 1993 r., to cenne narzędzie dla firm i innych organizacji, służące do oceny i doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska. Obecnie trwają przygotowania do obchodów dwudziestej rocznicy powstania systemu oraz przystąpienia do EMAS...

01/06/2013

Jednolity rynek towarów i usług to jedno z głównych źródeł siły Unii Europejskiej. Nie jest jednak rzeczywistością w przypadku produktów ekologicznych, dla których trzeba stosować różne programy krajowe w celu potwierdzenia ich statusu ekologicznego. Brak jednolitych procedur zwiększa koszty dla firm...

01/03/2012

Nowe ekologiczne technologie nierzadko napotykają na rynku na większe przeszkody niż technologie tradycyjne. Wielu konsumentów woli wypróbowane urządzenia od ich potencjalnie lepszych, ale niesprawdzonych odpowiedników. Pilotażowy program weryfikacyjny ma na celu wyeliminowanie tych trudności dzięki...