Środowisko

Zazieleniamy nasze miasta

17/07/2015

Zielone i zdrowe miasta przyciągają inwestycje w innowacje i mogą stać się źródłem kreatywności i generowania bogactwa. W trakcie panelu w ramach Zielonego Tygodnia omawiano niektóre, oparte na przyrodzie rozwiązania stosowane przez największe miasta w celu przeciwdziałania powodziom, poprawy jakości powietrza, gleb i wody oraz zapobiegania innym problemom.

Miasta, którym przyznano tytuł Zielonej Stolicy Europy, dzielą się najlepszymi praktykami, zarówno w kwestii technologii środowiskowych, jak i innych rozwiązań. W trakcie Zielonego Tygodnia zaprezentowano szereg przykładów stosowania takich rozwiązań — z obecną Zieloną Stolicą Europy — Bristolem i zwycięzcą tytułu z 2014 r. — Kopenhagą na czele.

Miasta, w których udało się przywrócić dobry stan przyrody, stały się zdrowszymi, bezpieczniejszymi i lepszymi miejscami do życia.
António Vicente, szef gabinetu C. Moedasa, komisarz do spraw badań, nauki i innowacji

„Jedna trzecia Bristolu to tereny zielone bądź obszary wodne” powiedział burmistrz Bristolu, George Ferguson. Przyroda jest jednym z pięciu zagadnień, którymi przez rok zajmuje się Bristol w roli Zielonej Stolicy 2015. Rozpoczęto też szereg projektów środowiskowych, np. Konsorcjum historii naturalnej Bristolu, którego partnerem jest BBC, czy inicjatywę sadzenia drzew „Jedno drzewo na jedno dziecko”. Burmistrz Ferguson zauważył, że inwestowanie w zieloną infrastrukturę to forma „ekoterapii”, która przyczynia się do zmniejszania kosztów ochrony zdrowia z korzyścią dla dobrostanu obywateli i państwowej kasy.

Lykke Leonardsen, szefowa wydziału ds. klimatu urzędu miasta w Kopenhadze, wyjaśniła, jak oberwanie chmury z lipca 2011 r. uświadomiło planistom, że miasto jest bardzo podatne na powodzie. Po tym, jak w czasie krótszym niż trzy godziny spadło ponad 15 cm deszczu, oczywiste stało się, że miasto trzeba postrzegać jako zintegrowany system. Obecnie planiści pomyślnie wykorzystują opartą na przyrodzie, zieloną i wielofunkcyjną infrastrukturę.

Miasto wykorzystywać będzie stare koryta strumieni do przyjmowania nadwyżek wody, natomiast jeziora będą wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne podczas powodzi, przy czym zachowają swoje funkcje rekreacyjne, gdy poziomy wody będą niższe. „Kto powiedział, że droga musi pozostać drogą?”, spytała. Dzięki starannemu planowaniu wody powodziowe mogą spływać w kontrolowany sposób „bulwarami ulewowymi”, co pozwoli uniknąć szkód w innych miejscach.

Kontrolowana reakcja

Martin Powell, szef działu rozwoju miejskiego w Centrum kompetencji dla miast firmy Simens, wymienił nowe możliwości, jakie niesie ze sobą upowszechnienie treści cyfrowych wśród konsumentów. „Poprzez kontrolę konsumpcji możemy znacznie ją ograniczyć”, powiedział.

Naturalne miasta

António Vicente, szef gabinetu Carolsa Moedasa, europejskiego komisarza do spraw badań, nauki i innowacji, zastanawiał się, jak wyglądałyby miasta zaplanowane przez naturę. Odpowiedzi może dostarczyć program „Horyzont 2020” — zakrojony na dużą skalę unijny program finansowania na rzecz badań naukowych i innowacji, w ramach którego badania nad zrównoważonymi miastami w roli „żywych miejskich laboratoriów” mają wysoki priorytet. Podkreślił on potrzebę stosowania przez miasta zintegrowanego podejścia do kwestii takich jak konsumpcja i zużycie energii. „Nie możemy zmniejszać zużycia energii tylko po to, aby więcej jej wykorzystywać, zaś zwiększenie poziomu recyklingu nie może być podyktowane zwiększeniem poziomu konsumpcji”, powiedział. „Zamiast uszczuplać zasoby, musimy zacząć je gromadzić”.

 

Green Week — Zielony Tydzień