Keskkond

Uued punased nimekirjad löövad häirekella Euroopa lindude ja merekalade pärast

28/08/2015

2015. aasta rohelisel nädalal avalikustati kaks uut Euroopa punast nimekirja, mis pakuvad läbi aegade kõige üksikasjalikumat teaduslikku tõendusmaterjali Euroopa lindude ja merekalade seisundi kohta.

Need kinnitavad muret tekitavat pilti elurikkuse üldisest vähenemisest: 12,6% lindudest ja 7,5% kaladest on väljasuremisohus. Kümme linnuliiki on kriitiliselt ohustatud.

Elurikkuse puudumine tähendab elamist kõrbes. Ohu teadvustamise ja meetmete vahel on piir, mis meil tuleb ületada.
Pia Bucella, keskkonna peadirektoraadi looduskapitali direktor

Mitte kõik uudised pole õnneks halvad. Nimekirjad tõestavad, et hoolikad kaitsemeetmed annavad praktikas tulemusi. Atlandi tursa ja hariliku tuuni varud on taastumas, nagu ka käharpelikanide populatsioon, ning assoori leevikeste hulk on kasvanud 40 paarilt 400-le. BirdLife’i piirkondliku juhi Angelo Caserta sõnade kohaselt tahab teadus meile edasi öelda, et kui tegutseme täna, siis liigid taastuvad.”

„Punase nimekirja hinnangud on äärmiselt olulised, sest näitavad, kuhu peame suunama oma jõupingutused, et vältida liikide kadumist,” märkis Pia Bucella, keskkonna peadirektoraadi looduskapitali direktor. „Kogu seda teavet kasutame me ELi tasandil poliitika kujundamisel.”

Ühine jõupingutus

Juba pool sajandit on Rahvusvaheline Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühing (IUCN) koostanud punaseid nimekirju, hoiatades meid kogu planeedi looduslikke liike varitsevatest ohtudest. Kümme aastat tagasi käivitas IUCN komisjoni rahalise toetuse abil spetsiaalsed Euroopa uuringud. Praeguseks on hinnatud ligi 10 000 liiki imetajatest ja roomajatest kiilide ja ravimtaimedeni. „Võib öelda, et Euroopa liikidest on ohustatud vähemalt 1677 ehk 22,5%,” sõnas Ana Nieto, IUCNi Euroopa elurikkuse kaitse ametnik.

„Punane nimekiri ei ole lihtsalt nimekiri,” lausus IUCNi ülemaailmse liikide programmi asedirektor Jean-Christophe Vié. „See põhineb teadusel ja selle taga on tohutu ekspertide võrgustik. See on kaitsemeetmete lähtepunktiks.” Kahe uue uuringu koostamisel aitasid IUCNi BirdLife International ning sajad üksikteadlased ja vabatahtlikud.

Euroopa vetes elava 1200 merekala liigi hulgast on kõige kriitilisemalt ohustatud haid ja raid, kellel on 40% väljasuremisrisk. Peamiseks ohuks on ülekalastamine kas siht- või nn kaaspüügi läbi. Lindude ohud tulenevad BirdLife’i Euroopa teadusuuringute assistendi Christina Ieronymidou sõnul ebaseaduslikust küttimisest (eriti röövlindude puhul), põllumajandusest, reostusest ja looduslikku tasakaalu ohustavatest võõrliikidest.

Angelo Caserta süüdistas Euroopa linnuliikide vähenemises intensiivset põllumajandust ja ELi ühist põllumajanduspoliitikat. „Punane nimekiri on häirekell, kutse tegutsemiseks,” märkis ta lõpetuseks. „See annab meile mõista, et peame midagi ette võtma.”

 

roheline nädal