Środowisko

Miejsca pracy na miarę ekologicznej przyszłości

23/05/2017

W tym roku wydarzenia w ramach Zielonego Tygodnia organizowanego przez Komisję Europejską poświęcone są zielonym miejscom pracy. Jest to największa doroczna impreza w europejskim kalendarzu w zakresie ochrony środowiska. W dniach od 29 maja do 2 czerwca wydarzenia w Brukseli i w całej Europie obejmą nowe i innowacyjne zielone szkolenia oraz umiejętności, które są niezbędne do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej informacji i możliwość wzięcia udziału:​ #EUGreenWeek 2017.

Przyjęło się, że zielone miejsca pracy zarezerwowane są dla ekologicznych gałęzi przemysłu. Faktycznie, zatrudnienie w tym sektorze zwiększyło się od 2000 r. o 20% i wynosi obecnie 4,2 mln miejsc pracy. Niemniej jednak zrównoważony rozwój stał się istotny dla wszystkich gałęzi przemysłu. W wielu branżach zrozumiano, że inwestowanie w efektywne wykorzystanie zasobów, oszczędność energii, energię odnawialną, gospodarkę odpadami i wodą naprawdę pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych, gdyż taka gospodarka jest w mniejszym stopniu uzależniona od surowców i importu.

Poniżej przedstawiamy profil dyrektora ds. globalnej sprzedaży materiałów do recyklingu w belgijskiej firmie Umicore, która rozpoczęła działalność jako przedsiębiorstwo górnicze ponad 200 lat temu. Spółka ta zrobiła ogromny postęp w skali wartości, gdy zamiast wydobywać surowce zaczęła odzyskiwać metalowe odpady. Obecnie Umicore jest w stanie odzyskać z płytek obwodowych ponad 95% zawartości złota i przetworzyć je na sztabki o 99,99% zawartości czystego złota. Spółka w spektakularny sposób została przekształcona z kopalni węgla w – metaforycznie rzecz ujmując – kopalnię złota. A to dzięki odzyskiwaniu metalowych odpadów.

Firma nie produkuje żadnych odpadów, gdyż dzięki umiejętnościom specjalistów poddaje recyklingowi metale szlachetne odzyskiwane ze starych smartfonów, zepsutych laptopów czy zużytych akumulatorów zebranych na całym świecie.

Thierry Van Kerckhoven jest specjalistą od rafinacji metali szlachetnych w zakładzie recyklingu Umicore mieszczącym się w Hoboken. Poza tym wspiera firmę w poszukiwaniu nowych możliwości w zakresie odzyskiwania odpadów.

„Otrzymujemy złom z różnych krajów, od Chile i Kanady po Koreę Południową i Nową Zelandię, oraz praktycznie ze wszystkich krajów leżących pomiędzy nimi”.

Thierry kieruje zespołem realizującym zadania w zakresie wyszukiwania i zakupu różnych źródeł odpadów miedzi, aluminium i cynku, a ponadto odpadów elektronicznych. Pomaga też w budowaniu relacji partnerskich z przedsiębiorstwami, które zapewniają trwałe dostawy odpadów nadających się do recyklingu.

„Przetwarzamy produkty uboczne pochodzące z przemysłu metali nieżelaznych i świadczymy usługi dla firm z branży miedzi, cynku i ołowiu”, dodaje.

Plan rozszerzenia działalności jego pracodawcy zakłada zatrudnienie większej liczby osób, które dołączyłyby do 10-tysięcznej załogi na stanowiskach techników, operatorów maszyn, chemików, pracowników administracyjnych i naukowych. Spółka Umicore będzie w przyszłości oczekiwać od swoich pracowników obsługiwania coraz bardziej złożonych globalnych strumieni odpadów.

Umicore: fakty i liczby

  • Jest to największy na świecie zakład zajmujący się odzyskiwaniem odpadów metalowych
  • Każdego roku przetwarza 350 tys. ton materiału zawierającego metale szlachetne, a celem jest zwiększenie tego wolumenu do 500 tys. ton
  • W zakładach odzyskuje się 17 typów metali szlachetnych i specjalnych z ponad 200 złożonych strumieni dostaw z całego świata

Mimo to daleko nam jeszcze do osiągnięcia pełnego potencjału w sektorze odzyskiwania i recyklingu materiałów. Obecnie mniej niż 25% zbieranych odpadów z tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi, a około 50% wciąż trafia na wysypiska. Pełne wdrożenie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami przyczyni się nie tylko do zwiększenia recyklingu, ale także do utworzenia nawet 400 tys. dodatkowych miejsc pracy do 2020 r.

Te liczby pokazują wyraźnie, że przejście na zieloną gospodarkę ma uzasadnienie w biznesie, jest dobre dla środowiska, a ponadto korzystne dla ludzi. Decydenci, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy oraz instytucje edukacyjne i szkoleniowe powinny razem dzięki swojej pracy przyczyniać się do przygotowania Europejczyków na nową rzeczywistość na przyszłym rynku pracy, a także do  zapewnienia im odpowiednich umiejętności, by mogli wybrać ścieżkę zielonej kariery. 

/environment/efe/file/gwbanner300x250-1jpg_esgw_banner300x250-1.jpg

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień