Środowisko

Zielony tydzień 2014: zatrudnienie i gospodarka obiegowa

21/05/2014

W tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia, największej dorocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce w sprawie ochrony środowiska, która odbędzie się 3–5 czerwca w Brukseli (Belgia), udział wezmą społeczności, organizacje pozarządowe, władze publiczne i przedsiębiorstwa. W tym roku tematem przewodnim konferencji jest gospodarka obiegowa, oszczędzanie zasobów i tworzenie miejsc pracy.

„Na przestrzeni jednego pokolenia możemy stać się dziewięciomiliardową populacją uczącą się współdzielić ze sobą ograniczone zasoby Ziemi”, powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik. „Biorąc pod uwagę ograniczenia naszej planety, musimy zmienić sposób wytwarzania i konsumowania dóbr i usług. Celem gospodarki obiegowej jest zachowanie wartości dodanej produktów tak długo, jak to możliwe, oraz obniżenie poziomu odpadów resztkowych do poziomu bliskiego zeru”.

W świecie przyrody nic się nie marnuje. Przyroda to doskonały przykład gospodarki obiegowej – powinniśmy czerpać z niej inspirację do dalszych zmian
– komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Zielony Tydzień to wspaniała okazja na dokonanie „inwentaryzacji” i omówienie możliwych rozwiązań, doświadczeń i dobrych praktyk. W ciągu minionej dekady konferencja ta wypracowała sobie opinię najważniejszego wydarzenia dla społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, władz publicznych i przedsiębiorców, które chcą być zaangażowane w ochronę środowiska. W 2013 r. w Zielonym Tygodniu wzięło udział ponad 2100 uczestników i wielu ważnych prelegentów z krajów europejskich i innych. Wydarzenie to wzbudziło także zainteresowanie mediów ze wszystkich państw członkowskich UE, czego rezultatem było opublikowanie na jego temat ponad 300 artykułów.

Dostępny jest już program tegorocznej edycji, a w nim następujące sesje: „Zielone miejsca pracy i umiejętności”, „Szanse dla przedsiębiorców, jakie stwarza gospodarka obiegowa” oraz „Gospodarka obiegowa i europejski semestr: Jakie są perspektywy przedsiębiorstw?”. Tegoroczny Zielony Tydzień rozpocznie się od próby odpowiedzi na następujące pytanie: Które rozwiązania w dziedzinie polityki ochrony środowiska i aktywizmu są skuteczne, a które nie.

Zamknięty krąg wartości

Głównym tematem konferencji będą sposoby na budowanie gospodarki obiegowej – tzn. takiej, w której poziom odpadów resztkowych obniżony jest do minimum, ponowne wykorzystanie i recykling produktów to standardowa praktyka, a ograniczone zasoby są eksploatowane z większą efektywnością.

„W świecie przyrody nic się nie marnuje”, powiedział komisarz Potočnik. „Przyroda to doskonały przykład gospodarki obiegowej – powinniśmy czerpać z niej inspirację do dalszych zmian”.

Gospodarka obiegowa stworzy nowe możliwości na rynku pracy zarówno w sektorach tradycyjnych, jak i nowo powstających. Będzie się to wiązało z trudnymi działaniami badawczo-rozwojowymi, mającymi na celu opracowywanie produktów wykorzystujących materiały pochodzące z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia. Zapotrzebowanie na inżynierów i techników specjalizujących się w dziedzinach przetwarzania odpadów, energii odnawialnej i efektywności energetycznej będzie rosło.

Dnia 2 lipca Komisja przedstawiła nowe propozycje, które pozwolą Europie uwolnić potencjał gospodarki obiegowej.

„Potrzebujemy lepszych strategii politycznych, które pobudzą gospodarkę obiegową, i to one stanowią przedmiot naszej uwagi”, zaznaczył komisarz. „Wkrótce Komisja opublikuje nowe propozycje przyspieszenia procesu przejścia na gospodarkę o bardziej obiegowym charakterze, i mam nadzieję, że nasze wnioski (z Zielonego Tygodnia) zostaną w tym procesie uwzględnione”.

Udział w obradach Zielonego Tygodnia jest bezpłatny i mogą w nich uczestniczyć wszyscy. Konferencji towarzyszy wystawa i liczne dodatkowe wydarzenia, organizowane w wielu miejscowościach w całej Europie.

 

Odpady