Środowisko

Walka z nielegalnym pozyskiwaniem drewna

26/04/2016

Od swojego wejścia w życie rozporządzenie UE w sprawie drewna pomaga zwalczać nielegalny handel drewnem i gwarantuje pochodzenie tego surowca ze zgodnych z prawem źródeł na całym świecie.

Tak wynika z przeglądu rozporządzenia w sprawie drewna, prowadzonego przez pierwsze dwa lata wdrażania jego przepisów przez państwa członkowskie od chwili jego wejścia w życie w marcu 2013 r. Rozporządzenie zakazuje umieszczania na rynku UE nielegalnie pozyskiwanego drewna i wykonanych z niego produktów. Nowe prawo wspiera również międzynarodowe wysiłki służące powstrzymaniu wylesiania oraz ochronie różnorodności biologicznej poprzez wyeliminowanie rynku nielegalnie pozyskiwanego drewna.

W sprawie nielegalnego pozyskiwania drewna wszyscy oczekujemy działań, a nie słów.
Komisarz UE ds. środowiska Karmenu Vella

Dane dowodzą, że importerzy z UE staranniej sprawdzają źródła swoich dostaw, a europejscy konsumenci są bardziej świadomi konsekwencji nielegalnego pozyskiwania drewna. Dzięki temu zmieniają się zachowania rynkowe, a kraje producenckie są zachęcane do nasilenia działań potwierdzających, że eksportowany przez nie towar jest legalny. 

Kraje takie jak Indonezja, które wprowadziły systemy kontroli źródeł dostaw, mogą zwiększyć eksport do Europy, która jest jednym z największych światowych konsumentów drewna. Jest to ważny sygnał dla innych partnerów handlowych UE.

Z uwagi na potajemny charakter działalności związanej z nielegalnym pozyskiwaniem drewna rozmiary handlu takim niedozwolonym towarem są trudne do oszacowania. „Nielegalne pozyskiwanie drewna wiąże się z realnymi kosztami. – wyjaśnił komisarz UE ds. środowiska, Karmenu Vella – Chodzi tu o zmiany klimatu, utratę różnorodności biologicznej, degradację gleby. Ale także przypadki, gdy nielegalny handel drewnem prowadzi do korupcji albo finansuje konflikty i pozbawia społeczności lokalne ich źródeł utrzymania”.

Są postępy, ale nie ma miejsca na zadowolenie

Mimo że pierwsze sygnały są zadowalające, zarówno państwa członkowskie, jak i sektor prywatny powinny nasilić działania, aby wypełnić luki we wdrażaniu rozporządzenia.

W wyniku przeglądu okazało się, że w niektórych krajach UE skuteczne egzekwowanie przepisów opóźnia się z powodu braku środków. Do czerwca 2015 r. rozporządzenie nie zostało jednak w pełni wdrożone zaledwie w czterech krajach: w Grecji, na Węgrzech, w Rumunii i Hiszpanii. Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać państwa członkowskie i monitorować ich działania.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w śledzeniu nielegalnego pozyskiwania drewna. Na przykładu zarzuty wysunięte przez Greenpeace w sprawie nielegalnej wycinki drzew w brazylijskim stanie Para doprowadziły do skoordynowanej akcji władz Belgii, Holandii i Szwecji oraz zablokowania eksportu dla niektórych firm nieprzestrzegających brazylijskiego prawa. Z kolei podmioty gospodarcze UE zmieniły swoje łańcuchy dostaw tak, aby zminimalizować ryzyko nielegalnego importu.

Sprawdzenie skuteczności nowego prawa wymaga czasu, jednak Komisja Europejska już teraz rozważa rozszerzenie grupy produktów objętych rozporządzeniem w sprawie drewna, w zależności od oceny jego skutków. Przegląd dostarczy również informacji na potrzeby zaplanowanej na ten rok szerszej oceny planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa z 2003 r.

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień