Środowisko

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

UE wykorzystuje wiele sposobów, by poprawić stan środowiska, w jakim żyjemy, i ochronić poziom jakości życia Europejczyków. Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest dopilnowanie, by przepisy w sprawie ochrony środowiska były właściwie realizowane.

 

Najnowsze artykuły
19/01/2018

Wspólne europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska mają nie lada znaczenie w naszym codziennym życiu wpływają na poprawę jakości powietrza, bezpieczeństwo wody pitnej czy odpowiednie gospodarowanie odpadami. Jeśli nie są przestrzegane, może to generować...

10/10/2017

Podatki i opłaty środowiskowe mogą się przyczynić do poprawy kondycji naszej planety oraz zdrowia jej mieszkańców. Ponadto mogą zachęcić obywateli do przyjęcia większej odpowiedzialności za środowisko. Co więcej, są one bodźcem do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego....

08/05/2017

Unia Europejska dysponuje jednymi z najbardziej zaawansowanych na świecie przepisów chroniących środowisko. Co się jednak dzieje, gdy nie są one odpowiednio stosowane? Komisja Europejska podejmuje...

28/03/2017

Przegląd realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (EIR), nowe narzędzie opracowane przez Komisję Europejską, ma pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu korzyści wynikających z pełnego wdrożenia dostępnych standardów środowiskowych w takich obszarach, jak gospodarowanie odpadami,...

06/11/2015

Europejski system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) — dobrowolny instrument zarządzania środowiskiem — obchodzi 20-lecie działalności. W czym tkwi sekret jego długowieczności?

10/02/2014

Dnia 1 lipca 2013 r. Chorwacja została dwudziestym ósmym członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Chorwacja wdrożyła tym samym prawie cały trzon ustawodawstwa europejskiego. W obszarach, w których otrzymała dodatkowy czas na uzyskanie zgodności, jest zobowiązana do dotrzymania prawnie wiążących...

01/09/2012

Zakres, w jakim ogół publiczny może wnieść do sądu sprawę dotyczącą ochrony środowiska, jest niejasny. Podstawowe prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości jest ujęte w konwencji ONZ z Aarhus i niektórych specjalnych obszarach unijnego prawa ochrony środowiska, ale zasada ta nie zawsze jest stosowana...

01/05/2012

Przepisy umieszczone w zbiorze praw nie są na wiele przydatne, jeżeli nie są prawidłowo wdrażane i egzekwowane. Na przestrzeni minionych 40 lat UE uzgodniła cały szereg działań na rzecz ochrony środowiska, ale sposób ich wprowadzania w życie bywa niejednolity. Aby naprawić tę sytuację, Komisja...