Mediu

O strategie nouă și ambițioasă pentru ca plasticul să fie fantastic

16/03/2018

Europa abordează direct problema materialelor plastice cu o nouă strategie ambițioasă, care își propune ca toate ambalajele din plastic să fie reciclabile sau reutilizabile până în 2030. Ca parte din tranziția spre o economie mai circulară, se urmărește reducerea poluării, favorizându-se creșterea și inovarea în același timp – „o situație reciproc avantajoasă”, potrivit lui Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Adoptată la 16 ianuarie 2018, prima strategie la nivel european privind materialele plastice pune bazele unei economii noi și durabile a materialelor plastice. Obiectivele acesteia vor fi ca, până în 2030, toate ambalajele din materiale plastice introduse pe piața UE să fie reutilizabile sau reciclabile, să se reducă consumul de articole din plastic de unică folosință și să se restricționeze utilizarea intenționată de microplastice. Prin transformarea felului în care sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate produsele din plastic, Europa este hotărâtă să preia conducerea în ceea ce privește abordarea deșeurilor de plastic, totodată creând noi oportunități de investiții și locuri de muncă.

Dacă nu schimbăm felul în care producem și utilizăm materialele plastice, până în 2050 vor exista mai multe plastice decât pești în oceanele noastre. Aceasta este o provocare pe care cetățenii, industria și guvernele trebuie să o abordeze împreună.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a afirmat: „Dacă nu schimbăm felul în care producem și utilizăm materialele plastice, până în 2050 vor exista mai multe plastice decât pești în oceanele noastre. Trebuie să oprim pătrunderea materialelor plastice în apa, mâncarea și chiar în corpurile noastre. Singura soluție pe termen lung este reducerea deșeurilor de plastic prin sporirea reciclării și a reutilizării. Aceasta este o provocare pe care cetățenii, industria și guvernele trebuie să o abordeze împreună.”

Strategia privind materialele plastice este răspunsul UE la îngrijorările cetățenilor europeni. Potrivit unui sondaj Eurobarometru recent, o majoritate covârșitoare a cetățenilor declară că sunt îngrijorați de impactul asupra sănătății (74 %) și asupra mediului (87 %) al produselor de uz zilnic realizate din materiale plastice.

Un mediu de afaceri mai bun

Noua strategie promite să facă reciclarea profitabilă pentru afaceri prin stabilirea unor noi norme privind ambalajele, pentru a îmbunătăți reciclabilitatea materialelor plastice și a crește cererea pentru conținut din plastic reciclat. Se estimează că instalațiile de colectare a maselor plastice îmbunătățite și intensificarea reciclării vor economisi aproximativ 100 EUR pe tonă colectată, totodată aducând o valoare adăugată mai mare pentru o industrie a materialelor plastice mai competitivă și puternică.

Se va intensifica și sprijinul pentru inovare, alocându-se încă 100 de milioane EUR din programul Orizont 2020 al UE pentru cercetare și inovare. În plus față de cele 250 de milioane EUR care s-au investit deja, fondurile suplimentare vor fi direcționate spre dezvoltarea unor materiale plastice mai inteligente și mai reciclabile, eficientizarea proceselor de reciclare, precum și trasarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din materialele plastice reciclate.

Iar Platforma pentru sprijinirea finanțării economiei circulare, instituită de Comisia Europeană în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, va fi responsabilă cu direcționarea investițiilor și sporirea gradului de informare privind oportunitățile de finanțare.

Reconsiderarea lanțului valoric

Reconsiderarea și îmbunătățirea funcționării unui astfel de lanț valoric complex necesită efort și o mai bună cooperare din partea tuturor actorilor-cheie. Angajamentul industriei este în creștere, strategia privind materialele plastice adoptându-se odată cu publicarea unor angajamente voluntare ale părților interesate din cadrul lanțului valoric european al materialelor plastice.

În colaborare cu Comisia Europeană, șase organizații europene – Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe, Asociația europeană a covoarelor și carpetelor (ECRA), Platforma economiei circulare pentru poliolefină (PCEP Europa), Confederația europeană a prelucrătorilor de mase plastice (EuPC) și VinylPlus® – au adoptat un cadru de angajamente voluntare pentru a continua și a extinde activitățile existente de reciclare a materialelor plastice. Obiectivul general este reciclarea maselor plastice în proporție de 50 % până în 2040.

Mai mult, asociația din sectorul industrial PlasticsEurope și-a publicat angajamentul „Materialele pla stice 2030 – Angajament voluntar”, care se concentrează pe intensificarea reutilizării și reciclării, prevenirea eliberării de mase plastice în mediu și accelerarea utilizării eficiente a resurselor.
Pentru a stimula utilizarea materialelor plastice reciclate, Comisia Europeană lansează o campanie de asumare de angajamente vizând industriile europene, având obiectivul ca zece milioane de tone de materiale plastice reciclate să se regăsească în noi produse pe piața UE până în 2025.

Măsuri pentru deșeurile marine

Strategia recunoaște problema tot mai acută a deșeurilor marine (80 % din deșeurile marine provin din materiale plastice) și include acțiuni și îndrumări privind minimizarea deșeurilor de plastic la sursă.

Mulțumită schimbărilor legislative, utilizarea pungilor din plastic în Europa s-a redus deja. În prezent, în cadrul strategiei privind materialele plastice, noile norme la nivelul UE bazate pe consultarea părților interesate și pe dovezi se vor concentra pe reducerea deșeurilor generate de alte articole din plastic de unică folosință și de uneltele de pescuit. De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a restricționa utilizarea microplasticelor în produse și va propune norme pentru definirea și etichetarea materialelor plastice compostabile și biodegradabile, pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Cel puțin 20 % din deșeurile marine provin din surse marine. Pentru a aborda deșeurile marine de proveniență marină, strategia privind materialele plastice este însoțită de propuneri pentru o nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare, cu măsuri menite să garanteze că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător. Sunt incluse și măsuri pentru a reduce povara administrativă asupra porturilor, a navelor și a autorităților competente.

Până la 13 milioane de tone de deșeuri de plastic ajung în oceanele noastre în fiecare an. Abordarea deșeurilor marine necesită o reacție globală, coordonată și favorabilă incluziunii. Din acest motiv, strategia privind materialele plastice propune ca UE să își intensifice demersurile alături de institutele internaționale și de țările din afara Europei pentru a aborda această problemă.

În afară de faptul că răspunde preocupărilor cetățenilor legate de deșeurile de plastic, strategia privind materialele plastice este un element esențial al tranziției Europei spre o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, aducând o contribuție reală la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și a obiectivelor Acordului de la Paris.

Deşeurile