Środowisko

Koalicja biznesowa na rzecz ochrony bioróżnorodności

03/07/2015

Spółki sektora prywatnego mają do odegrania kluczową rolę w zakresie ochrony naszego naturalnego kapitału. Podczas Zielonego Tygodnia zaprezentowano kilka modelowych innowacyjnych technologii i dobrych praktyk, które zbliżają UE do osiągnięcia celów „Strategii na rzecz zachowania bioróżnorodności 2020”.

Różnorodność biologiczna wpływa na wszystkie sektory gospodarki, również takie, które trudno byłoby o to podejrzewać. Dla przykładu grupa marek luksusowych LVMH polega na wysokiej jakości naturalnych materiałach surowcowych przy wytwarzaniu prawie każdego ze swoich produktów. Sylvie Bénard, dyrektor grupy ds. środowiskowych LVMH, ujawniła podczas Zielonego Tygodnia, w jaki sposób spółka tworzy wskaźniki kapitału naturalnego w czterech obszarach. Spółka zwraca uwagę na bezpieczny i strategiczny dostęp, na możliwość weryfikowalności pochodzenia materiałów surowcowych, na odpowiedzialność środowiskową dostawców oraz na utrzymanie najważniejszej wiedzy specjalistycznej, a także dopilnowuje, aby zdobyte w ten sposób informacje zostały zastosowane w myśleniu krótko- i długofalowym. Spółka LVMH finansuje badania naukowe wspierające jej politykę na rzecz bioróżnorodności, np. poprzez dokonywanie oceny kosmetyków na podstawie Protokołu z Nagoi.

Produkty luksusowe są zależne od wysokiej jakości naturalnych materiałów surowcowych.

Producent dywanów i wykładzin podłogowych, spółka Desso BV, wykorzystuje surowce pochodzące z wydobycia ropy i wapienia. Rudi Daelmans, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce, ujawnił, w jaki sposób przedsiębiorstwo promuje innowacyjność z ukierunkowaniem na design i podejście „cradle to cradle” (w którym produkcja odbywa się praktycznie bez generowania odpadów).

Spółka Desso stworzyła plan działania w celu wyeliminowania toksycznych elementów w swoich produktach, unikania zasobów pierwotnych, wykorzystywania energii odnawialnej, zapewnienia czystej wody i powietrza oraz ochrony bioróżnorodności. Postępy oceniane są na podstawie strategii „Europa 2020” oraz wizji na rok 2050.

Platforma na rzecz postępu

W walce o zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej sojusznikami są również podmioty należące do branży górniczej i odkrywkowej. Jesús Ortiz, dyrektor Centrum Kompetencji Materiałów w Heidelberg Cement Group, ujawnił podczas konferencji, w jaki sposób kamieniołomy, piaskownie i żwirownie mogą stać się wysokiej jakości siedliskami dla bioróżnorodności, o doskonałym potencjale ochrony lokalnej fauny i flory, w których znajdują się przyrodnicze szlaki edukacyjne.

Kamieniołomy i żwirownie również mogą być wysokiej jakości siedliskami dla różnorodności biologicznej.

Przykładowo wysiłki na rzecz ochrony przyrody w kamieniołomach przyniosły w Niemczech owoc w postaci powrotu gatunku kumaka górskiego. Ortiz poinformował, że spółka Heidelberg Group zatrudnia 14 biologów oraz że współpracowała z organizacją BirdLife International i innymi organizacjami pozarządowymi, a także była pierwszym przedsiębiorstwem w branży, które opublikowało wewnętrzne wytyczne z zakresu bioróżnorodności.

Artur Wójcikowski, CEO spółki Procom System SA, przedsiębiorstwa z branży IT i automatyki zorientowanego na produkcję energetyczną oraz zrównoważone budownictwo, zaprezentował, w jaki sposób jego spółka rozwiązuje problem zagrożenia dla różnorodności biologicznej. Pompy i filtry wodne w elektrowniach wodnych często stanowią zagrożenie dla ryb, a poza negatywnymi skutkami dla bioróżnorodności koszty napraw zwiększają koszty energii odnawialnej.

Spółka Procom stworzyła system elektrod pracujących w wodzie, które generują pole elektryczne odstraszające ryby przed pływaniem w pobliżu wlotów do pomp i filtrów. Poprzez modyfikację zachowania ryb system ten może również kontrolować inwazyjne gatunki obce oraz liczbę drapieżników w akwakulturze. Technologię tę można z łatwością odwzorowywać, co w powodzeniem jest już wdrażane w Ameryce Łacińskiej, Europie i USA.

 

Green Week — Zielony Tydzień