Środowisko

Poprawa efektywności energetycznej dzięki innowacyjnym źródłom finansowania

03/06/2016

W jaki sposób UE może pomóc hiszpańskim hotelom lub małym firmom w Czechach oszczędzić na rachunkach za prąd i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych? Jednym ze sposobów są prywatne źródła finansowania na rzecz efektywności energetycznej – nowa inicjatywa wspierająca działania firm, osób prywatnych i organów publicznych w całej UE mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Uruchomiony w ramach unijnego programu LIFE i zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny program prywatne źródła finansowania na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE) wspiera banki komercyjne, które udzielają pożyczek na projekty z zakresu efektywności energetycznej realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), osoby prywatne oraz samorządy i inne organy publiczne.

Dzięki dwóm nowym instrumentom finansowym sprawiamy, że pieniądze trafiają dokładnie tam, gdzie są potrzebne.
Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej

W ramach programu bankom komercyjnymudzielane są kredyty i pożyczki długoterminowe, te zaś przekazują je w postaci mniejszych pożyczek beneficjentom końcowym. Środki mogą być wykorzystane m.in. na modernizację instalacji grzewczych w szkołach lub biurach, wsparcie zakupu energooszczędnego wyposażenia przez firmy lub poprawę izolacji termicznej w budynkach mieszkalnych lub obiektach komercyjnych. Pożyczki wynoszą przeważnie od 40 tys. do 5 mln EUR.

Oprócz udzielania kredytów i pożyczek długoterminowych program wspiera banki pośredniczące wykorzystując instrument podziału ryzyka, co stwarza lepsze warunki finansowania, oraz instrument wsparcia eksperckiego, dzięki któremu banki są w stanie efektywniej oceniać projekty oraz proponować produkty finansowe dopasowane do wymogów finansowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

Pieniądze dokładnie tam, gdzie są potrzebne

Przy wsparciu rzędu 80 mln EUR z programu LIFE udzielonym na okres 2014–2017 PF4EE miał początkowo, wykorzystując zjawisko dźwigni finansowej, wygenerować inwestycje na kwotę 480 mln EUR. Ze względu na ogromne zainteresowanie programem EBI zdecydował się jednak podnieść cel nowych inwestycji w efektywność energetyczną do sumy 1 mld EUR.

Rozpoczęto już realizację pierwszych programów na szczeblu krajowym. Czeska Komerční bankazamierza sfinansować niewielkie inwestycje o łącznej wartości 75 mln EUR. Ich głównym celem będą działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w MŚP, np. poprawa izolacji termicznej, ogrzewania i oświetlenia budynków, ponowne wykorzystanie energii odpadowej w produkcji oraz zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnych.

We Francji Crédit Coopératif zainwestuje do 75 mln EUR w renowację i docieplanie budynków, zaś hiszpański Santander bank sfinansuje inwestycje rzędu 50 mln EUR, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w hotelach i innych obiektach bazy turystycznej.

Zachęcając sektor prywatny do inwestycji w efektywność energetyczną program finansowania przyczynia się do realizacji unijnych celów klimatycznych i energetycznych ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40% oraz zwiększenia efektywności energetycznej co najmniej o 27% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990.

Program prywatne źródła finansowania na rzecz efektywności energetycznej jest jednym z dwóch nowych instrumentów finansowych w ramach programu LIFE. Drugi to instrument finansowania kapitału naturalnego.

Komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: „Dzięki dwóm nowym instrumentom finansowym sprawiamy, że pieniądze trafiają dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Wysiłki te stanowią wkład w ochronę klimatu, oszczędność energii dla naszych obywateli oraz zmniejszanie uzależnienia Europy od importu energii”.

 

Green Week — Zielony Tydzień