Środowisko

Powietrze

Powietrze

Od początku lat 70. ubiegłego wieku UE prowadzi działania na rzecz poprawy jakości powietrza, kontrolując poziomy emisji szkodliwych substancji do atmosfery, podnosząc jakość paliwa oraz wprowadzając do przepisów obowiązujących sektor transportu i energii nowe wymogi dotyczące ochrony środowiska.

 

Najnowsze artykuły
16/11/2017

Jakość powietrza w Europie poprawiła się, ale potrzebne są dalsze zmiany prowadzące do ograniczenia emisji amoniaku, za którą w 95 % odpowiedzialny jest sektor rolniczy. Aby osiągnąć cele określone w nowej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji, w rolnictwie należy wprowadzić...

27/06/2017

Ostatnie doniesienia o duszącym smogu w newralgicznych miejscachEuropy oraz wiele głośnych przypadków naruszeń przepisów pokazały wyraźnie, że unijne standardy w zakresie jakości powietrza muszą zostać wdrożone. Zacieśnianie współpracy i skuteczniejsze...

01/03/2014

Czy może być coś ważniejszego niż oddychanie? Pomimo olbrzymich postępów w walce z zanieczyszczeniami, Europa wciąż ponosi ogromne koszty i boryka się z problemem wysokiej śmiertelności związanej ze złą jakością powietrza. Z tych względów Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów na rzecz...