Životní prostředí

20 let EMAS!

06/11/2015

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), dobrovolný nástroj environmentálního řízení, slaví 20. narozeniny. Jaký má klíč k dlouhověkosti?

Výročí oslavil systém EMAS dne 13. listopadu ve Frankfurtu konferencí na vysoké úrovni, která se ohlížela za 20 lety úspěchů.

Pomoc tohoto systému v současné době využívá přes 4000 organizací na 7000 míst ve více než 27 zemích. Znalci jeho úspěšnost přičítají řadě faktorů. Na vrcholu žebříčku je požadavek externího auditu a oficiální registrace u orgánů veřejné správy. EMAS převyšuje standardy široce užívaného systému environmentálního řízení dle ISO 14001 – vyžaduje dodržování právních předpisů, veřejné podávání zpráv prostřednictvím environmentálního prohlášení systému EMAS a nezávislé audity prováděné vládou schválenými environmentálními ověřovateli.

Na základě nařízení o systému EMAS pomáhají klíčové ukazatele měřit a monitorovat environmentální účinnost vzhledem k cílům a usnadňují srovnání v rámci organizací i mezi organizacemi v delším časovém horizontu. Nejde však jen o účinnost: EMAS zároveň vyžaduje angažovanost zaměstnanců a zapojení zúčastněných stran.

Motivace a komunikace

Účastníci poukazují, jak systematické zapojování zaměstnanců do činností v oblasti ochrany životního prostředí zvyšuje motivaci a umožňuje personálu ztotožnit se se svou organizací. Přitažlivost systému plyne v nemalé míře ze sady komunikačních nástrojů, které registrovaným organizacím umožňují budovat a zlepšovat vztahy s dodavateli, veřejnými orgány, organizacemi občanské společnosti, zákazníky, místními komunitami a médii.

A protože výraznou obchodní výhodou se stala excelence v environmentální účinnosti, řady subjektů, které chtějí používat EMAS, se rozrůstají – od přístavu ve Valencii po řecký Vodafone. Systém soustavně získává na přitažlivosti. Aby Komise usnadnila jeho zavádění malým podnikům a mikropodnikům, vyvinula metodologii „EMAS Easy“. Pomocí prostých a sekvenčních tabulek a pobídek si nyní malé podniky mohou vytvořit takový systém environmentálního řízení, který bude zahrnovat veškeré požadavky a standardy EMAS.

Snížení nákladů

EMAS soustavně ukazuje, jak systematické environmentální řízení snižuje náklady na zpracování odpadů a spotřebu energie a vody. V rámci tohoto systému si organizace vedou komplexní soubory dat o své spotřebě energie a emisích a environmentální prohlášení a výkazy ukazují, jak lze tyto faktory omezit.

Organizace registrované v programu EMAS informují společnosti o krocích k minimalizaci emisí skleníkových plynů, a pokud jde o plnění očekávání zúčastněných stran v souvislosti s opatřeními v oblasti klimatu, jsou tedy dobře připravené. EMAS zároveň umožňuje společnostem dostát svým písemným závazkům na poli sociální odpovědnosti podniků, protože ukazuje v každodenním provozu jejich výrazné úsilí v oblasti životního prostředí a angažovanost zaměstnanců.

Na frankfurtské konferenci se rozdávaly ceny nejdlouhodobějším členům z celé EU a konaly se besedy o úspěších EMAS v kontextu cyklického hospodářství za účasti vysokých představitelů Evropské centrální banky, Evropské komise, německé vlády a úplně první organizace EMAS – která jako registrovaná společnost stále funguje i o 20 let později.

 

Právo v oblasti životního prostředí