Skip to main content
Environment for Europeans
1 Martie 2013 | Direcția Generală Mediu

Eliminarea treptată a subvenţiilor dăunătoare mediului

img_20130301_08_01.jpg

Subvenţiile dăunătoare mediului constau în principal în granturi sau reduceri de impozite/scutiri care permit anumitor consumatori, utilizatori sau producători să-și suplimenteze veniturile sau să-și reducă costurile, având însă în ansamblu un efect negativ asupra mediului. UE se angajează să le elimine treptat până în 2020.

Subvenţiile care pot avea un impact negativ asupra mediului sunt comune în sfere precum cea a combustibililor fosili, transportului și apei

Subvenţiile care pot avea un impact negativ asupra mediului – cunoscute sub denumirea de subvenţii dăunătoare mediului – sunt comune în sfere precum cea a combustibililor fosili, transportului și apei, fiind estimate la o valoare de 1 000 de miliarde de dolari la nivel mondial. Deși dau impresia că aduc beneficii industriei sau consumatorilor, acestea au ca efect utilizarea neraţională a resurselor naturale, afectând biodiversitatea, menţinând practici ineficiente și descurajând inovaţia.

Comisia face presiuni asupra statelor membre pentru o reformă a acestor subvenţii, într-un proces cunoscut sub numele Semestrul European. Uniunea este departe de a fi singură în această atenţie acordată reformei subvenţiilor: s-au luat angajamente la nivel global, în contextul Convenţiei privind diversitatea biologică (CDB) și a summitului G20, de exemplu, iar angajamentele existente de a reforma aceste subvenţii au fost repetate la Conferinţa Rio+20.

Însă progresul continuă să fie lent la nivelul Uniunii și la nivel naţional. Au existat unele succese ale Uniunii, iar propunerile recente de a reforma politica agricolă comună (PAC), fondul comun pentru pescuit și fondurile pentru politica de coeziune condiţionează finanţarea de respectarea obiectivelor de mediu. Cu toate acestea, la nivel naţional este încă necesar să se elaboreze planuri de acţiune eficiente, cu obiective și termene clare, precum și un sistem transparent de raportare. Acest lucru se aplică, de asemenea, și în cazul subvenţiilor dăunătoare mediului prin scutirea de taxe în statele membre.

Câștiguri

Într-o lume care se confruntă cu o serioasă criză financiară și economică, reforma acestor subvenţii ar fi o mișcare inteligentă. Conform cifrelor OCDE și cifrelor Comisiei, eliminarea subvenţiilor pentru combustibilii fosili din bugetele celor 27 de state membre ar aduce un profit de peste 25 de miliarde de euro. Aceasta ar reduce și emisiile de gaze de seră și ar diminua poluarea asociată cu utilizarea de combustibili fosili, ceea ce ar însemna un aer și o apă mai curate.

Comisia este hotărâtă să atragă atenţia asupra daunelor provocate de aceste subvenţii. În prezent selectează argumente bine întemeiate din punct de vedere economic și știinţific pentru a justifica de ce eliminarea lor va promova utilizarea eficientă a resurselor și creșterea ecologică. Momentan, are în arsenal o serie de studii care vor facilita propunerile de reformă și vor crește acceptarea, inclusiv mai mult de 30 de studii de caz și exemple de reformă care arată cele mai bune practici. Modelarea econometrică a impactului reformei taxei de mediu, cum ar fi trecerea de la impozitarea muncii la impozitarea utilizării resurselor și poluării, va fi disponibilă în martie 2013.

Măsura în care mesajul va atinge un punct sensibil va deveni mai clară în următorul exerciţiu al Semestrului European. În acest sens, este necesar ca guvernele să explice Comisiei ce măsuri au luat pentru a răspunde recomandărilor specifice de reformă fiscală prin modificarea impozitării muncii și să înceapă eliminarea treptată a subvenţiilor dăunătoare mediului din 2012.

 

Detalii

Data publicării
Autor
Direcția Generală Mediu

Linkuri către pagini conexe