Skip to main content
Environment for Europeans
9 Listopad 2017 | Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Hałas – ukryte zagrożenie dla zdrowia

20171016-noise.jpg

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), hałas jest drugim najpoważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia w Europie. Mimo że istnieją odpowiednie przepisy UE dotyczące zwalczania hałasu, które ocenia się jako względnie skuteczne, państwa członkowskie robią za mało, aby je stosować. Środki mające na celu ograniczenie poziomu hałasu nie generują dużych kosztów; wyzwanie stanowi za to niska świadomość problemu oraz metody wdrażania.

Jedna czwarta Europejczyków cierpi z powodu potencjalnie szkodliwego poziomu hałasu. Deficyt snu, obniżona zdolność koncentracji oraz wysoki poziom stresu to klasyczne dolegliwości. Jednak zanieczyszczenie hałasem może być także przyczyną cukrzycy, udaru mózgu lub zawału serca.

7. unijny program działań ma jasny cel – znaczące obniżenie poziomu zanieczyszczenia hałasem, tak aby przybliżyć go do wymaganych wartości.

Karmenu Vella,komisarz ds. środowiska

Na specjalnej konferencji zatytułowanej „Hałas w Europie”, która odbyła się w kwietniu tego roku, komisarz Karmenu Vella stwierdził, że ludzie od zawsze wiedzieli, że hałas jest szkodliwy. Następnie wyjaśnił, że dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku jest w przeważającym stopniu przystosowana do potrzeb w zakresie identyfikowania i ograniczania poziomu hałasu w miejscach zamieszkania, pracy i zabawy. Jej pełny potencjał nie został jednak wykorzystany. Państwa członkowskie powinny podjąć większe starania, aby w pełni ją wdrożyć, zgodnie z założeniami 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska, a także stosować zasadę „zanieczyszczający płaci” w celu zapewnienia równych szans.

Środki mające na celu ograniczenie poziomu hałasu nie generują dużych kosztów; wyzwanie stanowi za to niska świadomość problemu oraz metody wdrażania. „Tylko poszerzając wiedzę i podnosząc świadomość na temat problemu hałasu, a także koncentrując się na odpowiednich projektach – w oparciu o ustawodawstwo – mamy szansę na zwalczenie problemu hałasu w transporcie”, dodała komisarz ds. transportu Violeta Bulc. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska to ruch drogowy jest największym źródłem zanieczyszczenia hałasem w Europie.

Otrzymanie wsparcia

Przeprowadzany przez Komisję przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska może pomóc państwom członkowskim zidentyfikować wszelkie luki w stosowaniu przez nie przepisów unijnego prawa, a ponadto zaproponować nowatorskie rozwiązania, aby takie niedociągnięcia wyeliminować. Konkretne projekty, jak na przykład NEREiDE czy ENOVAL, promują nowatorskie podejście do ograniczenia szkodliwego hałasu. Istnieje w tym zakresie szereg metod – od izolowanych gumą nawierzchni dróg, przez silniki samolotowe, które mają duże rozmiary, ale są ciche i „czyste”, aż po alternatywne podejście do urbanistyki uwzględniającej problem hałasu.

Lokalne władze, przede wszystkim na obszarach miejskich, potrzebują dodatkowego wsparcia. W tym zakresie uruchomiono inicjatywy takie jak europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności oraz unijna agenda miejska, których celem jest podnoszenie świadomości na temat szkodliwych skutków hałasu dla Europejczyków, a także walka z hałasem.

Details

Publication date
Author
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Related links