Skip to main content
Environment for Europeans
24 Kwiecień 2019 | Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Nowe zasady dotyczące ograniczenia stosowania mikrodrobin plastiku

plastic.jpg

Wszechobecne mikrodrobiny plastiku są powodem wielu obaw: mogą rozkładać się przez tysiące lat, ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe, a wpływ na ludzkie zdrowie nie został jeszcze dobrze poznany. Dlatego Europejska Agencja Chemikaliów proponuje wprowadzenie nowego ograniczenia ich stosowania, co według szacunków pozwoli zmniejszyć ilość mikrodrobin plastiku o około 400 tysięcy ton w okresie 20 lat. 

Mikrodrobiny plastiku to niewielkie fragmenty tworzyw sztucznych, zazwyczaj nieprzekraczające pięciu milimetrów. Można je podzielić na kategorie ze względu na źródło pochodzenia: pierwotne mikrodrobiny plastiku są bezpośrednio uwalniane do środowiska w postaci drobnych cząstek głównie w wyniku prania odzieży syntetycznej, ścierania opon podczas jazdy i używania produktów do pielęgnacji, na przykład peelingów do twarzy.

Chcemy żyć w czasach, w których wprowadzamy zmiany na lepsze i zapewniamy, że bierzemy odpowiedzialność za nasze środowisko i nasze zdrowie.

Wtórne mikrodrobiny plastiku powstają podczas degradacji większych plastikowych produktów, takich jak plastikowe torby, butelki lub sieci rybackie, i stanowią 69–81 % mikrodrobin plastiku w oceanach, gdzie są połykane przez zwierzęta morskie.

We wrześniu 2018 roku Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o wprowadzenie od 2020 r. ogólnounijnego zakazu celowego dodawania mikrodrobin plastiku do produktów takich jak kosmetyki i detergenty oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia uwalniania mikrodrobin plastiku z tekstyliów, opon, farb i niedopałków papierosów.

30 stycznia 2019 r. Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała wniosek w sprawie ograniczenia stosowania mikrodrobin plastiku razem z wnioskami w sprawie ograniczenia stosowania formaldehydu oraz siloksanów D4, D5 i D6. Wniosek bazuje na wynikach przeprowadzonej przez Agencję oceny dotyczącej zagrożeń dla zdrowia i środowiska związanych z celowym dodawaniem mikrodrobin plastiku do produktów. 

Ochrona zdrowia ludzkiego

Według oceny mikrodrobiny plastiku celowo dodawane do produktów najczęściej gromadzą się w glebie w postaci cząstek w osadach ściekowych, które są często używane jako nawóz. Mniejsza ilość mikrodrobin plastiku jest bezpośrednio uwalniana do rzek, jezior i mórz.

Ponieważ mikrodrobiny i nanodrobiny (jeszcze mniejsze cząstki powstające w wyniku degradacji mikrodrobin) są tak małe, mogą być łatwo połykane i w ten sposób trafić do łańcucha pokarmowego. Potencjalny wpływ tych cząstek na ludzkie zdrowie nie został jeszcze dobrze poznany.

Według oceny Europejskiej Agencji Chemikaliów ryzyko stosowania produktów, które przyczyniają się do uwalniania mikrodrobin plastiku do środowiska, nie jest odpowiednio kontrolowane. Jednak kilka państw członkowskich UE wprowadziło już zakaz stosowania niektórych mikrodrobin plastiku, głównie w spłukiwanych produktach kosmetycznych.

Wniosek Agencji dotyczy dużo większej liczby produktów, w tym: kosmetyków, detergentów i środków czyszczących, farb i powłok, materiałów budowlanych i produktów leczniczych, a także materiałów wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie oraz w przemyśle naftowym i gazowym.

Oczekuje się, że wprowadzenie ograniczenia będzie opłacalne we wszystkich sektorach, w tym w rolnictwie, w którym według wniosku celowe dodawanie mikrodrobin plastiku do produktów jest najpowszechniejsze.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Podobne strony