Skip to main content
News | 10 Octombrie 2017

Unirea forțelor pentru ecologizarea sistemului fiscal

20171009_ieep.jpg

Taxele de mediu pot contribui la o planetă mai sănătoasă și oameni mai sănătoși și încurajează o conduită mai responsabilă față de mediu în rândul cetățenilor. Ele stimulează, de asemenea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Organizațiile societății civile au un rol în asigurarea faptului că taxele de mediu funcționează, conform unui nou studiu întocmit la cererea DG Mediu.

Studiul investighează rolul societății civile în conceperea unor taxe eficiente pentru reducerea poluării și gestionarea resurselor naturale. Acesta tratează aspecte precum poluarea aerului, stresul hidric, deșeurile, resursele și economia circulară, calitatea apei și deșeurile marine, precum și biodiversitatea și utilizarea terenurilor.

ONG-urile, grupurile de reflecție și mediul academic pot juca un rol important în reforma taxelor de mediu, după cum reiese din diverse studii de caz. Implicarea lor merge de la identificarea problemei inițiale și includerea problemelor în agenda politică până la implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor.

De exemplu, ONG-ul din Ungaria „Grup de Acțiune pentru Aer Curat” a demarat în forță discuții cu privire la taxa de poluare atmosferică, care a fost ulterior adoptată. Presiunea exercitată de către public și ONG-uri a dus la introducerea taxei de depozitare a deșeurilor în Austria, în timp ce reprezentanți ai mediului academic, oameni de știință și ONG-uri au oferit inspirația pentru transferul fiscal ecologic în Portugalia și sistemele de compensare a biodiversității în Germania.

Stimularea acceptării

Părțile interesate trebuie să își aducă și ele o contribuție importantă la asimilarea și acceptarea noilor taxe. De exemplu, permisul de pescuit pentru somon în Irlanda a fost rezultatul întâlnirii a 46 de agenții, organizații și părți interesate diferite, care a dus la o distribuire a sarcinilor percepută drept echitabilă, între pescarii amatori și cei comerciali. Consultările oficiale cu privire la taxele pentru poluarea aerului în Suedia, taxa pentru pungile de plastic în Irlanda și Legea pădurilor din Slovenia au contribuit la asigurarea acceptării și a eficacității fiecărui instrument.

Privind spre viitor, autorii studiului Emma Watkins și Patrick ten Brink din grupul de reflecție cu privire la sustenabilitate al Institutului European pentru Politică a Mediului (IEPM) au spus: „Guvernele naționale ar trebui să intensifice cooperarea cu organizațiile societății civile pentru a promova schimbarea care are un sprijin larg din partea cetățenilor. Guvernele servesc interesului public, iar organizațiile societății civile iau pulsul și oferă o voce publicului.”

Semestrul european

Taxele ecologice și eliminarea subvențiilor dăunătoare mediului oferă o modalitate eficace și eficientă de atingere a obiectivelor politicii de mediu. În timp ce statele membre trebuie să își organizeze sistemele proprii de taxare, Comisia explorează potențialul taxelor ecologice în contextul semestrului european. Reunind 40 de studii de caz, acest raport oferă o contribuție utilă pentru acest proces, prezentând lecții învățate din utilizarea cu succes a instrumentelor de piață până în prezent.