Skip to main content
Environment for Europeans
24 Styczeń 2018 | Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

UE nagrodzona za przywództwo w negocjacjach porozumienia dotyczącego zmian klimatycznych

ozone-p1140120.jpg

Poprawka z Kigali do protokołu montrealskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych, mająca na celu ograniczenie globalnego stosowania szkodliwych wodorofluorowęglowodorów (gazów HFC), wchodzi w życie w styczniu 2019 r. UE otrzymała Nagrodę Ozonową 2017 za wiodącą rolę w negocjowaniu tego międzynarodowego porozumienia.

Protokół montrealski do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej ma 30 lat. Został uzgodniony w 1987 roku w odpowiedzi na naukowe dowody na niebezpiecznie rozszerzający się otwór w ochronnej warstwie ozonowej atmosfery, spowodowany rosnącym stosowaniem przez ludzkość substancji niszczących warstwę ozonową.

Poprawka z Kigali jest dowodem globalnej determinacji w walce ze zmianami klimatycznymi.

Komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete

W rezultacie warstwa ozonowa odnawia się, a protokół montrealski został uznany za przykład szybkich i skutecznych międzynarodowych działań na rzecz ochrony planety. Europa wycofała stosowanie substancji niszczących warstwę ozonową już 10 lat przed podpisaniem zobowiązań wynikających z protokołu.

Jednak dalsze stosowanie syntetycznych HFC, na przykład w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, piankach i aerozolach, nieszkodliwych dla warstwy ozonowej, przyspieszyło zmiany klimatyczne. Gazy HFC wpływają na globalne ocieplenie do 15 tys. razy silniej niż dwutlenek węgla i stanowią najszybciej rosnące źródło emisji gazów cieplarnianych.

Na mocy poprawki z Kigali do protokołu montrealskiego , uzgodnionej przez 197 stron, gazy HFC dodano do wykazu substancji kontrolowanych. Polityczne przywództwo UE w osiągnięciu porozumienia, w październiku 2016 roku, przyniosło jej Nagrodę Ozonową, która uznaje „niezwykłe zaangażowanie” w sukces protokołu montrealskiego.

„Poprawka z Kigali jest dowodem globalnej determinacji w walce ze zmianami klimatycznymi i pokazuje, co możemy osiągnąć, gdy pracujemy razem”, powiedział unijny komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete. „Dla Europy realizacja naszego zobowiązania oznacza nie tylko osiągnięcie naszych celów klimatycznych, ale także stworzenie nowych możliwości dla europejskich producentów urządzeń klimatyzujących i chłodniczych”.

Redukcja HFC

Prawnie wiążąca poprawka zobowiązuje kraje rozwinięte do rozpoczęcia ograniczania produkcji i zużycia HFC w 2019 r., a państwa słabiej rozwinięte będą działać w perspektywie średnioterminowej. W UE emisje HFC już się obniżyły po raz pierwszy od prawie 15 lat. Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska szacuje, że działanie może zmniejszyć globalne wzrosty temperatury nawet o 0,5°C do końca wieku, przyczyniając się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego polegającego na utrzymaniu wzrostu poniżej 2°C.

Ponad 20 stron, w tym kilka państw członkowskich, ratyfikowało już poprawkę z Kigali, przekraczając próg umożliwiający jej wejście w życie.

UE prowadzi globalne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji HFC i innych fluorowanych gazów cieplarnianych. Komisja Europejska stopniowo zmniejsza kwoty branżowe na stosowanie HFC. Całkowita kwota przydzielonych środków w 2018 r. wynosi zaledwie 63% łącznej kwoty w 2015 r. Do 2030 r. rozporządzenie UE w sprawie gazów fluorowanych (f-gazów cieplarnianych) ma na celu zmniejszenie zużycia o dwie trzecie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Podobne strony