Skip to main content
Environment for Europeans
24 Noiembrie 2017 | Direcția Generală Mediu

Schimbarea obiceiurilor cu privire la pungi

20170926-plastic-bags.jpg

În UE, folosim în prezent 100 de miliarde de pungi pe an. Aceasta este o risipă uriașă, deoarece foarte multe dintre acestea sunt folosite doar o singură dată. Multe sfârșesc în oceanele și mările noastre. O măsură recentă pentru combaterea acestei risipe de resurse și a generării de deșeuri este noua Directivă a UE privind pungile de plastic. Directiva impune statelor membre să reducă drastic utilizarea pungilor ușoare. Cum procedează ele în această privință?

Numărul de pungi de plastic utilizate pe persoană diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Unele țări au înregistrat deja rezultate impresionante în reducerea utilizării pungilor de plastic. Datorită măsurilor luate în ultimii doi ani, în Danemarca și în Finlanda, consumul mediu anual de pungi de plastic ușoare este de doar patru pe persoană. În Irlanda, de la introducerea unei taxe în 2002, consumul de pungi de plastic de unică folosință a scăzut de la 328 de persoană pe an la doar 18 – o reducere de aproape 95 %.

Aproape 80 % din deșeurile aflate în mare provin de pe uscat. Cea mai mare parte sunt materiale plastice. În prezent găsim pungi de plastic în stomacul păsărilor acvatice și al balenelor eșuate, deci este evident că a sosit momentul să acționăm.

Karmenu Vella, comisarul UE pentru mediu

La extrema cealaltă, există țări în care utilizarea de pungi în 2010 a fost cu mult peste medie – de exemplu, 269 de pungi în Grecia și 421 în Bulgaria.

Reducerea consumului

În conformitate cu noua Directivă privind pungile de plastic, guvernele naționale trebuie să se asigure că până la sfârșitul anului 2019 nu se vor consuma mai mult de 90 de pungi ușoare pe persoană pe an. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr ar trebui să scadă la 40 de pungi pe persoană. Pentru a atinge aceste obiective, țările pot aplica diferite măsuri. Acestea includ taxe sau impozite ori obiective naționale de reducere. Obiectivele pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoare economice. De asemenea, este posibilă interzicerea pungilor – dacă astfel de interdicții se aliniază la legislația UE. Statele membre au avut obligația de a informa Comisia până în noiembrie 2016 cu privire la modul în care aplică noile norme.

Unele țări au optat pentru taxe obligatorii. Altele, cum sunt Germania și Austria, pentru acorduri cu sectorul comerțului cu amănuntul. Pe de altă parte, Franța și Italia au interzis toate pungile de plastic, în afară de cele biodegradabile și compostabile. Regatul Unit și Țările de Jos au optat, la rândul lor, pentru aplicarea unei taxe pentru pungi. Nici în Estonia nu vor mai fi disponibile gratuit pungile.

Comisia acordă prioritate punerii în aplicare a Directivei UE privind pungile de plastic și, prin urmare, a trimis deja scrisori de avertizare acelor state membre de la care nu a primit nicio informare până la termenul-limită.

Dar reducerea utilizării pungilor de plastic este doar un element în direcția unui consum mai durabil și a reducerii deșeurilor de materiale plastice în mediu.

În cadrul Planului de acțiune privind economia circulară, Comisia lucrează la o nouă strategie privind materialele plastice.

Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Avem nevoie de o viziune a unei economii diferite a materialelor plastice și dorim ca materialele plastice din Uniunea Europeană să devină circulare. De aceea, până la sfârșitul anului, vom publica o strategie europeană privind materialele plastice într-o economie circulară.

Detalii

Data publicării
Autor
Direcția Generală Mediu