Mediu

Revistă Mediul pentru europeni

Ultimele articole

03/07/2018

Revista Mediul pentru europeni a discutat cu profesorul George Papatheodorou, liderul proiectului elen LIFE DEBAG. În contextul unor schimbări legislative, echipa acestuia apelează la o campanie de sensibilizare pentru a opri transformarea pungilor de transport din plastic în deșeuri marine.

Apa, mediul marin și zonele costiere, Finanțarea și LIFE, Deşeurile
24/05/2018

Anul acesta, Săptămâna Verde a Comisiei Europene, cel mai mare eveniment anual privind mediul în Europa, este dedicată în totalitate ecologizării orașelor noastre. Evenimentul, care se va desfășura între 21 și 25 mai, va explora modurile în care UE ajută orașele să devină mai bune pentru locuit și pentru muncă, evidențiind evoluția politicilor în materie de calitate a aerului, zgomot, natură și biodiversitate, gestionare a resurselor de apă și a deșeurilor. Aflați mai multe și participați la #EUGreenWeek 2018.

09/04/2018

Anumite substanțe chimice întâlnite în produse și materiale îngreunează reutilizarea și reciclarea acestora, astfel prezentând o provocare pentru „închiderea buclei” economiei circulare. Comisia Europeană și-a propus să abordeze această problemă concentrându-se pe interacțiunea dintre actele legislative referitoare la substanțele chimice, la produse și la deșeuri.

Produsele chimice
16/03/2018

Europa abordează direct problema materialelor plastice cu o nouă strategie ambițioasă, care își propune ca toate ambalajele din plastic să fie reciclabile sau reutilizabile până în 2030. Ca parte din tranziția spre o economie mai circulară, se urmărește reducerea poluării, favorizându-se creșterea și inovarea în același timp – „o situație reciproc avantajoasă”, potrivit lui Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Deşeurile
09/03/2018

Noile proiecte integrate LIFE, desfășurate în opt state membre, le vor ajuta pe acestea să pună în practică legislația privind mediul și clima pentru a aborda provocări precum deficitul de apă, schimbările climatice, economia circulară și pierderea biodiversității. Finanțarea LIFE va mobiliza investiții adiționale în valoare totală de 2 miliarde EUR, permițând statelor membre să folosească alte fonduri ale UE, precum și fonduri naționale și investiții din sectorul privat.

Finanțarea și LIFE
05/03/2018

Pachetul pentru mobilitate curată este cea mai recentă propunere dintr-o serie de propuneri care vizează consolidarea poziției de lider mondial a Uniunii Europene în ceea ce privește transportul durabil. A început cursa globală pentru dezvoltarea unor vehicule ecologice, a afirmat comisarul Miguel Arias Cañete.

Politicile climatice
01/02/2018

Mediul pentru europeni i-a adresat întrebări lui Matjaž Malgaj despre cele mai recente măsuri de ameliorare a aprovizionării cu apă potabilă în Europa. Acesta conduce unitatea din cadrul DG Mediu responsabilă cu mediul marin și cu industria apei

Apa, mediul marin și zonele costiere
25/01/2018

Europenii rămân foarte preocupați de mediul înconjurător, principalele motive de îngrijorare fiind schimbările climatice, poluarea atmosferică și cantitatea tot mai mare de deșeuri. În plus, dintr-un sondaj recent reiese că, deși sunt hotărâți să acționeze ei înșiși, aceștia așteaptă ca UE și guvernele naționale să ia mai multe măsuri. 

Economie, strategie și informare
24/01/2018

Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal al Organizației Națiunilor Unite, care vizează reducerea utilizării hidrofluorocarburilor dăunătoare (HFC), intră în vigoare în ianuarie 2019. UE a primit Premiul Ozone 2017 pentru rolul de lider în negocierea acestui acord internațional.

Politicile climatice
19/01/2018

Normele europene comune privind mediul au importanță în viața noastră cotidiană – fie că îmbunătățesc calitatea aerului, asigură o apă potabilă sigură ori garantează gestionarea adecvată a deșeurilor. Când acestea nu sunt respectate, este posibil să rezulte costuri economice considerabile și să fie afectate sănătatea umană și mediul. Un nou plan de acțiune al Comisiei Europene va ajuta autoritățile publice să promoveze, să monitorizeze și să asigure conformitatea cu aceste norme – activitate cunoscută sub denumirea de „asigurarea conformității cu privire la mediu”.

Legislația de mediu