Mediu

Revistă Mediul pentru europeni

Ultimele articole

09/03/2018

Noile proiecte integrate LIFE, desfășurate în opt state membre, le vor ajuta pe acestea să pună în practică legislația privind mediul și clima pentru a aborda provocări precum deficitul de apă, schimbările climatice, economia circulară și pierderea biodiversității. Finanțarea LIFE va mobiliza investiții adiționale în valoare totală de 2 miliarde EUR, permițând statelor membre să folosească alte fonduri ale UE, precum și fonduri naționale și investiții din sectorul privat.

Finanțarea și LIFE
05/03/2018

Pachetul pentru mobilitate curată este cea mai recentă propunere dintr-o serie de propuneri care vizează consolidarea poziției de lider mondial a Uniunii Europene în ceea ce privește transportul durabil. A început cursa globală pentru dezvoltarea unor vehicule ecologice, a afirmat comisarul Miguel Arias Cañete.

Politicile climatice
01/02/2018

Mediul pentru europeni i-a adresat întrebări lui Matjaž Malgaj despre cele mai recente măsuri de ameliorare a aprovizionării cu apă potabilă în Europa. Acesta conduce unitatea din cadrul DG Mediu responsabilă cu mediul marin și cu industria apei

Apa, mediul marin și zonele costiere
24/01/2018

Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal al Organizației Națiunilor Unite, care vizează reducerea utilizării hidrofluorocarburilor dăunătoare (HFC), intră în vigoare în ianuarie 2019. UE a primit Premiul Ozone 2017 pentru rolul de lider în negocierea acestui acord internațional.

Politicile climatice
19/01/2018

Cel mai vechi oraș din Țările de Jos, Nijmegen, este Capitala Verde a Europei din acest an, cu „o viziune entuziastă, clară și persuasivă”, potrivit juriului acestei competiții prestigioase. Politicile exemplare privind adaptarea la schimbările climatice, ciclismul, gestionarea deșeurilor și a apei și implicarea profundă a cetățenilor fac orașul Nijmegen „un adevărat ambasador al schimbării”, a declarat Joanna Drake, directorul general adjunct al DG Mediu.

Mediul urban, zgomotul și sănătatea
19/01/2018

Normele europene comune privind mediul au importanță în viața noastră cotidiană – fie că îmbunătățesc calitatea aerului, asigură o apă potabilă sigură ori garantează gestionarea adecvată a deșeurilor. Când acestea nu sunt respectate, este posibil să rezulte costuri economice considerabile și să fie afectate sănătatea umană și mediul. Un nou plan de acțiune al Comisiei Europene va ajuta autoritățile publice să promoveze, să monitorizeze și să asigure conformitatea cu aceste norme – activitate cunoscută sub denumirea de „asigurarea conformității cu privire la mediu”.

Legislația de mediu
24/11/2017

În UE, folosim în prezent 100 de miliarde de pungi pe an. Aceasta este o risipă uriașă, deoarece foarte multe dintre acestea sunt folosite doar o singură dată. Multe sfârșesc în oceanele și mările noastre. O măsură recentă pentru combaterea acestei risipe de resurse și a generării de deșeuri este noua Directivă a UE privind pungile de plastic. Directiva impune statelor membre să reducă drastic utilizarea pungilor ușoare. Cum procedează ele în această privință?

Deşeurile
16/11/2017

Calitatea aerului în Europa s-a îmbunătățit, dar sunt necesare progrese suplimentare pentru a reduce emisiile de amoniac, dintre care 95 % sunt produse în agricultură. Pentru a atinge obiectivele stabilite de noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie (NEC), sectorul agricol ar trebui să utilizeze metode mai economice de reducere a emisiilor de amoniac, mai ales la fermele industriale mari.

Mediul urban, zgomotul și sănătatea, Aerul, Solul și utilizarea terenurilor, Produsele chimice
13/11/2017

La optsprezece luni de la adoptarea Pachetului privind economia circulară, aplicarea acestuia este pe calea cea bună. Pentru a reuni toate părțile interesate, noua Platformă europeană pentru economie circulară dedicată părților interesate va fi o „rețea de rețele”, sprijinind progresul intersectorial.

Economie, strategie și informare
09/11/2017

Zgomotul este a doua amenințare ambientală majoră la adresa sănătății în Europa, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Deși legislația actuală UE este, în mare, „adecvată scopului”, statele membre nu fac suficient pentru a o implementa. Măsurile de reducere a zgomotului sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor, dar conștientizarea problemei și implementarea de soluții pentru aceasta rămân o provocare.

Mediul urban, zgomotul și sănătatea