Околна среда

Списание Околна среда за европейци

Най-нови статии

03/07/2018

Environment for Europeans spoke to Professor George Papatheodorou, leader of the Greek LIFE DEBAG project. Against a backdrop of legislative change, his team are using an awareness-raising campaign to help stop plastic carrier bags ending up as marine litter.

Води, морска среда и крайбрежни зони, Финансиране и LIFE, Отпадъци
24/05/2018

This year, the European Commission’s Green Week, the biggest annual event on environment in Europe, is all about greening our cities. From 21 to 25 May, it explores ways in which the EU is helping cities to become better places to live and work, showcasing policy developments on air quality, noise, nature and biodiversity, water and waste management. Find out more and be part of #EUGreenWeek 2018.

09/04/2018

Наличието на определени химикали в продуктите и материалите затруднява повторното им използване и рециклиране, което създава пречка за затварянето на кръгав кръговата икономика. Европейската комисия планира да се справи с това, като насочи вниманието си към взаимодействието между законодателствата в областта на химикалите, продуктите и отпадъците.

Химични вещества и препарати
16/03/2018

Европа се бори активно с пластмасовите отпадъци с помощта на нова амбициозна стратегия, която предлага до 2030 г всички пластмасови опаковки да станат рециклируеми или за многократна употреба. Стратегията, като част от прехода към кръгова икономика, има за цел да се намали замърсяването, като същевременно се насърчават растежът и иновациите — „наистина печеливша ситуация, според Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия.

Отпадъци
09/03/2018

В осем държави членки ще се изпълняват нови интегрирани проекти по програма LIFE, които ще им помогнат да приложат на практика законодателството в областта на околната среда и климата, за да се справят с предизвикателства, като недостиг на вода, изменение на климата, кръгова икономика и загуба на биологично разнообразие. Финансирането по програма LIFE ще привлече допълнителни инвестиции на обща стойност 2 милиарда евро, което ще даде възможност на държавите членки да използват други средства от ЕС, както и национални средства и инвестиции от частния сектор.

Финансиране и LIFE
05/03/2018

Пакетът за екологосъобразна мобилност е последният от поредицата предложения за политики, насочени към укрепване на водещата позиция на Европейския съюз в областта на устойчивия транспорт в световен мащаб. Комисар Мигел Ариас Канете заяви: „Започна световната надпревара за разработване на екологично чисти автомобили.“

Действия в областта на климата
01/02/2018

Околна среда за европейци попита Матияш Малгаж (Matjaž Malgaj) какви са последните стъпки за подобряване на снабдяването с питейна вода в Европа. Той ръководи отдел на ГД „Околна среда“, който отговаря за морската околна среда и водния сектор.

Води, морска среда и крайбрежни зони
25/01/2018

Европейците остават изключително загрижени за околната среда, като най-големите им притеснения са свързани с изменението на климата, замърсяването на въздуха и нарастващото количество отпадъци. И докато са ангажирани все повече с индивидуални действия, те очакват ЕС и националните правителства да правят повече, сочат резултатите от ново проучване. 

Икономика, стратегия и информация
24/01/2018

През януари 2019 г. влиза в сила изменението от Кигали на Монреалския протокол на Организацията на обединените нации, чиято цел е намаляване на използването на вредни флуоровъглеводородни газове (HFC) в световен мащаб. ЕС получи награда за постижения в областта на озоновия слой за 2017 г. за своята водеща роля при договарянето на това международно споразумение.

Действия в областта на климата
19/01/2018

Общите европейски правила за околната среда играят важна роля в нашето ежедневие – независимо дали подобряват качеството на въздуха, осигуряват безопасна питейна вода или се грижат за правилното управление на отпадъците. Неспазването на тези правила може да доведе до значителни икономически разходи и да навреди на човешкото здраве и околната среда. Един нов план за действие на Европейската комисия ще помогне на публичните органи да насърчават, наблюдават и осигуряват спазването на тези правила, известни като „осигуряване на екологично съответствие“.

Законодателство в областта на околната среда