Środowisko

Informacje na temat magazynu

Przyroda dla Europejczyków jest magazynem publikowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Jego celem jest informowanie o priorytetach i osiągnięciach polityki UE w sprawie ochrony środowiska – dotyczących m. in. zmiany klimatu, programu LIFE i sieci rezerwatów przyrody Natura 2000 – a także o wpływie tej polityki na życie obywateli i jej wkład w realizację założeń UE w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego.
Czasopismo jest dostępne w języku bułgarskim, hiszpańskim, czeskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim, portugalskim i rumuńskim.

Przyroda dla Europejczyków magazyn najpierw ukazuje się w sieci – jest dostępny za pośrednictwem komputera, laptopa, tableta czy smartfona – a następnie publikowany jest w postaci drukowanego kwartalnika – dostępnego w formacie PDF lub ePub.

Prenumerata jest bezpłatna.

Redaktor naczelny: Bettina Doeser
Koordynator: Jonathan Murphy

Chcesz nadesłać swoją opinię? A może masz własny pomysł na artykuł?
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Działem Komunikacji: http://ec.europa.eu/environment/contact/form_en.htm

Nota prawna

Informacje i poglądy przedstawione na niniejszej stronie pochodzą od autorów i nie odzwierciedlają oficjalnych opinii Unii Europejskiej. Unia Europejska ani żadna z jej instytucji, organów czy osób ją reprezentujących nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.