Navigation path

High level navigation

Ytterligare verktyg

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Kontaktperson

Denna webbplats administreras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för Miljö.

Tekniska frågor och allmänna kommentarer ska sändas till Webbansvarig.

En förteckning över våra publikationer samt information om beställning finns på sidan med Publikationer.

Om du har en allmän fråga om Europeiska unionen kan du använda det kostnadsfria telefonnumret EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11 som du kan ringa från alla femton medlemsstaterna. Du kopplas till en växeltelefonist som talar ditt språk. Du kan också skicka in din fråga till EUROPE DIRECT -brevlådan.

Särskilda frågor bör riktas till de kontaktpunkter som finns förtecknade på sidorna för ämnet i fråga. Om du inte hittar det du söker kan du använda brevlådan för förfrågan om information/dokumentation.

Du kan också skicka önskemål via post till:

European Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium

För mer information om situationen och tendenser i den europeiska miljön kontakta Europeiska miljöbyrån på https://local.sv.eea.eu.int/contact_us

Presskontakt