Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Ochrona fauny i flory

Prawie połowa europejskich dzikich gatunków ssaków, takich jak np. ryś iberyjski, jest zagrożona z powodu działalności człowieka.

Europa szczyci się ogromnym bogactwem roślin, zwierząt i terenów siedliskowych. W niewielu miejscach na świecie można znaleźć tak liczne siedliska, różnorodne gatunki roślin i zwierząt i tak zmienne i kontrastujące ze sobą pejzaże na tak niewielkim obszarze.
Musimy chronić to bogactwo przyrody. Na przykład owady zapylają uprawy i tym samym przyczyniającą się do wygenerowania przez europejskie rolnictwo 22 mld euro rocznie.

Jednakże działalność człowieka prowadzi do nadmiernej eksploatacji środowiska i powoduje, że niektórym gatunkom grozi wyginięcie. Najpoważniejszym zagrożeniem jest zanikanie naturalnych siedlisk, zbytnie eksploatowanie środowiska, pojawianie się gatunków nierodzimych, zmiana klimatu i zanieczyszczenia.

Obecnie zagrożona wyginięciem jest niemal połowa gatunków europejskich ssaków, jedna trzecia gadów, ryb i ptaków. Dzieje się tak głównie, ponieważ ich tereny siedliskowe kurczą się, miasta rozrastają się, a my potrzebujemy coraz więcej miejsca na infrastrukturę, taką jak np. drogi.

Osuszono już połowę europejskich terenów podmokłych, zniknęło już niemal trzy czwarte wydm we Francji, Włoszech i w Hiszpanii.
Najcenniejsze siedliska chroni prawo, jednakże wiele z nich znajduje się w złym stanie i wymaga odbudowy.
Niektóre gatunki roślin i zwierząt są zagrożone z powodu zbytniego eksploatowania ich siedlisk – problem ten szczególnie widać na przykładzie mórz, gdzie z powodu przełowienia zniknęły niektóre populacje ryb.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy, które zadomowiły się na terenach niebędących ich naturalnymi miejscami występowania. Na przykład racicznica zmienna pogarsza jakość wody w jeziorach i zatyka wodociągi. Nie wszystkie te gatunki są szkodliwe, jednak niektóre z nich szybko się rozprzestrzeniają i wypierają gatunki rodzime. Skutki gospodarcze, które powodują, są znaczne: kosztują nas 12,5 mld euro rocznie, a ich problem wciąż narasta.

Zmiana klimatu wywrze poważne skutki w Europie. Niektóre gatunki dostosują się, ale inne będą musiały walczyć o przetrwanie. Jeżeli temperatura wzrośnie między 1,5ºC i 2,5ºC, może wyginąć nawet do 30 proc. gatunków roślin i zwierząt.

Poprawiła się jakość wody. Przez ostatnie dwie dekady udało się to osiągnąć dzięki prawodawstwu unijnemu. O wiele lepiej radzimy sobie teraz z oczyszczaniem ścieków i odpadów przemysłowych. Wciąż jednak zanieczyszczamy wody gruntowe nadmiernymi ilościami stosowanych nawozów. W wyniku tego postępuje eutrofizacja – zbyt wysoki poziom azotanów w naszych rzekach, jeziorach i w obszarach przyujściowych powoduje nadmierny rozrost glonów.