Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu

Lähes puolet Euroopan luonnonvaraisista nisäkäslajeista, kuten espanjanilves, on uhanalaisia ihmisten toiminnan vuoksi.

Euroopassa on suuri kirjo kasveja, eläimiä ja luontotyyppejä. Maailmassa on vain harvoja paikkoja, joissa on yhtä paljon erilaisia luontotyyppejä, luonnonvaraisia kasvi- ja eläinlajeja sekä kulttuurimaisemia näin pienellä alueella.
Eri lajit ovat tärkeitä selviytyäksemme tulevaisuudessa. Esimerkiksi hyönteiset pölyttävät satoja ja auttavat näin Euroopan maataloutta vuosittain 22 miljardin euron arvosta.

Ihmisen toiminta kuormittaa kuitenkin ympäristöä valtavasti ja ajaa jotkin lajit sukupuuttoon. Suurimpia uhkia ovat luontotyyppien häviäminen, liikakäyttö, alkuperäiseen lajistoon kuulumattomat lajit, ilmastonmuutos ja saastuminen.

Nykyään lähes puolet Euroopan nisäkkäistä ja kolmannes matelija-, kala- ja lintulajeista on uhanalaisia. Tämä johtuu pääosin niiden elinympäristöjen vähenemisestä, kun kaupunkialueet laajenevat ja erilainen infrastruktuuri, kuten tiet, vie yhä enemmän maa-alaa.

Puolet Euroopan kosteikoista on kuivattu ja lähes kolme neljännestä Ranskan, Italian ja Espanjan dyyneistä on hävinnyt.
Useimpia luonnonvaraisten kasvien ja eläinten arvokkaita elinympäristöjä suojellaan lainsäädännöllä. Monet suojelluista alueista ovat kuitenkin huonossa kunnossa tai kaipaavat ennallistamista.
Osa luonnonvaraisista kasvi- ja eläinlajeista on uhanalaisia liiallisen hyödyntämisen vuoksi. Ongelma on suuri erityisesti merialueilla, joilla liikakalastus on romahduttanut kalakantoja.

Ekologisesti haitalliset tulokaslajit ovat kasveja, eläimiä, sieniä ja mikro-organismeja, joita alkaa esiintyä niiden luontaisen esiintymisalueen ulkopuolella. Esimerkiksi vaeltajasimpukka heikentää veden laatua järvissä ja suljetuissa vesijärjestelmissä. Kaikki tulokaslajit eivät ole haitallisia, mutta osa leviää nopeasti ja valtaa alaa kotoperäisiltä lajeilta. Niiden taloudellinen vaikutus on valtava, sillä niistä aiheutuu vuosittain 12,5 miljardin euron kustannukset, ja ongelma kasvaa jatkuvasti.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi myös Eurooppaan. Jotkin lajit sopeutuvat tilanteeseen ja muuttavat, toiset taas jäävät sinnittelemään. Jos lämpötila nousee 1,5–2,5 astetta, jopa 30 prosenttia kasvi- ja eläinlajeista saattaa kuolla sukupuuttoon.

Veden laatu on parantunut viimeisten 20 vuoden aikana EU:n lainsäädännön ansiosta, ja jätevedet ja teollisuusjätteet käsitellään nykyään paljon paremmin. Pohjavesi saastuu kuitenkin edelleen liiallisen lannoittamisen vuoksi. Lannoittaminen johtaa myös rehevöitymiseen: liika typpi joissa, järvissä ja suistovesissä saa levät leviämään.