Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Προστασία της άγριας ζωής

Σχεδόν το 50 % των άγριων θηλαστικών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ιβηρικού λύγκα, απειλούνται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου.

Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή βιοποικιλότητα φυτών, ζώων και οικοτόπων. Λίγες περιοχές του πλανήτη διαθέτουν ένα τόσο ποικιλόμορφο σύνολο οικοτόπων, άγριων ειδών και πολιτιστικών τοπίων συγκεντρωμένων σε τόσο μικρή έκταση.
Αυτή η άγρια ζωή πρέπει να επιβιώσει. Τα έντομα γονιμοποιούν τις καλλιέργειές μας, για παράδειγμα – μια υπηρεσία αξίας 22 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή γεωργία σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν τεράστιες πιέσεις στο περιβάλλον και οδηγούν ορισμένα είδη στην εξαφάνιση. Οι κύριες απειλές είναι η εξαφάνιση των φυσικών οικοτόπων, η υπερεκμετάλλευση, τα αλλόχθονα είδη, η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση.

Σήμερα, σχεδόν τα μισά θηλαστικά της Ευρώπης και το ένα τρίτο των ερπετών, των ψαριών και των πουλιών απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι οι οικότοποί τους συρρικνώνονται, καθώς οι αστικές περιοχές επεκτείνονται και χρησιμοποιείται περισσότερη γη για την κατασκευή υποδομών, όπως οι δρόμοι.

Το 50% των υγροτόπων της Ευρώπης έχουν πλέον αποστραγγιστεί και τα 3/4 σχεδόν των αμμόλοφων στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία έχουν εξαφανιστεί.
Οι περισσότεροι πολύτιμοι οικότοποι για τα άγρια είδη προστατεύονται διά νόμου, αλλά πολλοί προστατευόμενοι οικότοποι βρίσκονται σε κακή κατάσταση και χρειάζονται αποκατάσταση.
Ορισμένα άγρια είδη απειλούνται με εξαφάνιση λόγω της υπερεκμετάλλευσης – ένα πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο στις θάλασσες, όπου η υπεραλίευση έχει προκαλέσει δραματική συρρίκνωση ορισμένων ιχθυαποθεμάτων.

Χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι τα φυτά, τα ζώα, οι μύκητες και οι μικροοργανισμοί που εγκαθίστανται εκτός της φυσικής τους περιοχής. Τα μύδια-ζέβρα, για παράδειγμα, υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού στις λίμνες και φράζουν τα συστήματα υδροδότησης. Δεν είναι όλα τα χωροκατακτητικά είδη επιβλαβή, ορισμένα όμως εξαπλώνονται γρήγορα και ξεπερνούν τα αυτόχθονα. Ο οικονομικός τους αντίκτυπος είναι τεράστιος: κοστίζουν 12,5 δισ. ευρώ ετησίως και το πρόβλημα εντείνεται συνεχώς.

Η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Ορισμένα είδη θα προσαρμοστούν και θα μετακινηθούν, ενώ αλλά θα δυσκολευτούν πολύ να επιβιώσουν. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί από 1,5ºC ως 2,5ºC, έως και 30 % των υφιστάμενων φυτών και ζώων ενδέχεται να εξαφανιστεί.

Η ποιότητα των υδάτων έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 20 χρόνια χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ και είμαστε πλέον πολύ πιο αποτελεσματικοί στην επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων. Ωστόσο, ρυπαίνουμε τα υπόγεια ύδατά μας με πάρα πολλά λιπάσματα. Αυτό οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού – υπερβολική ποσότητα αζώτου στους ποταμούς, τις λίμνες και τις εκβολές των ποταμών, η οποία προκαλεί ανάπτυξη φυκών.