Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Skrbimo za naša tla

Tisočletja so potrebna, da nastane nekaj centimetrov debela plast tal – tega živega naravnega vira, brez katerega ne moremo.

Tla so dom za številne vrste, od najmanjših mikrobov in žuželk do večjih živali, kot so krti in zajci.
Potrebnih je tisoče let, da nastane nekaj centimetrov prsti. To pomeni, da tla pravzaprav niso obnovljiva.

Človek je od tal odvisen za svoje preživetje, človeške dejavnosti pa tlem škodijo. Zaradi nekaterih kmetijskih praks jih lahko prizadene erozija. Večja območja zelo rodovitnih talcementirajo ali asfaltirajo, saj se mesta širijo. V nekaterih regijah so zaradi namakanja tla slana in manj rodovitna.

Ponekod so zaradi industrijske proizvodnje tla kontaminirana s snovmi, kot so svinec, nafta in topila. Te snovi onesnažujejo podtalnico, škodujejo zdravju ljudi in organizmom, ki živijo v tleh. Prizadeta je kakovost hrane, saj pridelki rastejo v onesnaženih tleh in absorbirajo onesnaževala, kar škodi zdravju potrošnikov.

Zaradi spremenjenih temperatur in padavin, ki jih prinašajo podnebne spremembe, bodo tla vedno bolj ranljiva.

Mnoge od navedenih težav obravnavajo predpisi EU o vodi, odpadkih, kemikalijah, industrijskem onesnaženju, varstvu narave in pesticidih. EU je sprejela tudi celostno strategijo varovanja tal. Strategija se osredotoča na vzroke za degradacijo tal in poudarja potrebo po trajnostnem gospodarjenju z zemljišči, da ne bi tla izgubila svoje produktivnosti.