Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Gleba

W środowisku naturalnym wyprodukowanie zaledwie kliku centymetrów gleby trwa tysiące lat. Gleba jest zasobem naturalnym, którego potrzebujemy do życia.

Gleby zamieszkują liczne gatunki, od mikroorganizmów i insektów, po większe organizmy, takie jak np. krety.
Aby wytworzyć zaledwie kilkucentymetrową warstwę gleby, potrzeba tysięcy lat. Oznacza to, że gleba jest zasobem praktycznie nieodnawialnym.

Życie ludzkie zależy od gleby, a działalność człowieka mogą mieć na nią wpływać. Niektóre rodzaje działalności rolnej powodują jejerozję. Duże połacie bardzo żyznych glebzabudowywane betonem i pokrywane asfaltem, co jest spowodowane rozwojem miast. W niektórych regionach z powodu irygacji podwyższyło się zasolenie gleb i stały się one mniej żyzne.

Gdzie indziej procesy przemysłowe spowodowały zanieczyszczenie gleby ołowiem, ropą i rozpuszczalnikami. Zanieczyszczenia te dostają się do wód gruntowych, szkodzą ludzkiemu zdrowiu i organizmom żyjącym w glebie. Obniżają również jakość jedzenia, ponieważ zboża uprawiane na zanieczyszczonych polach absorbują substancje zanieczyszczające.

Skoki temperatury i poziomu opadów powodowane zmianami klimatu sprawią, że gleby coraz bardziej będą narażone na zanieczyszczenia.

Wiele z tych problemów rozwiązuje prawodawstwo unijne w zakresie wody, odpadów, chemikaliów, zanieczyszczeń przemysłowych, ochrony środowiska i pestycydów. UE opracowała również kompleksową strategię ochrony gleb, która ułatwia walkę z istniejącymi zagrożeniami. Postawiono w niej nacisk na przyczyny degradacji gleby i podkreślono konieczność gospodarowania glebami w sposób zrównoważony, aby zachować ich żyzność.