Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Cúram a dhéanamh den ithir

Tógann sé na mílte bliain ar an nádúr cúpla orlach ithreach a tháirgeadh, agus is acmhainn nádúrtha bheo í nach féidir linn maireachtáil ina héagmais.

Tá líon mór speiceas ann a mhaireann san ithir, idir mhiocróib bhídeacha agus fheithidí agus ainmhithe níos mó ar nós caochán agus coiníní.
Tógann sé na mílte bliain chun an cúpla orlach ithreach atá faoinár gcosa a tháirgeadh. Ciallaíonn sin nach bhfuil sí in-athnuaite i bhfírinne.

Tá beatha an duine daonna ag brath ar an ithir, ach tá gníomhaíochtaí an duine ag cur isteach go mór uirthi. Fágann roinnt gníomhaíochtaí feirmeoireachta gur féidir ithreacha a chreimeadh go héasca. Tá limistéir mhóra, áit a bhfuil ithir atá an-torthúil, á gclúdach le coincréit nó le hasfalt de réir mar atá cathracha ag fás. I réigiúin áirithe níl an ithir chomh torthúil is a bhí agus tá sí lán salainn.

In áiteanna áirithe, tá an ithir truaillithe le substaintí ar nós luaidhe, ola agus tuaslagóirí i ngeall ar phróisis thionsclaíocha. Déanann sin an screamhuisce a thruailliú, déanann sé damáiste do shláinte an duine agus déanann sé díobháil d'orgánaigh atá san ithir. Déantar dochar do cháilíocht bia mar ionsúnn barra a fhástar in ithir atá truaillithe na truailleáin sin, agus cuirtear sláinte tomhaltóirí i mbaol dá dheasca sin.

De thoradh na n-athruithe ar theocht agus ar bháisteach a bhfuiltear ag súil leo de dheasca athrú aeráide , beidh an ithir níos leochailí fós.

Tá reachtaíocht an AE maidir le huisce, dramhaíl, ceimiceáin, truailliú tionsclaíochta, cosaint an nádúir agus lotnaidicídí ag tabhairt aghaidhe ar go leor de na fadhbanna sin. Tá straitéis chuimsitheach ag an AE freisin i ndáil le hithir chun dul i ngleic leis na hábhair baoil sin. Díríonn an straitéis ar na cúiseanna le díghrádú na hithreach, agus leagann sí béim ar an ngá le bainistiú a dhéanamh ar an talamh ar bhealach inbhuanaithe chun nach gcaillfidh an ithir a cumas táirgiúlachta.