Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Φροντίδα για το έδαφος

Η φύση χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργήσει λίγα μόλις εκατοστά εδάφους – έναν ζωντανό φυσικό πόρο που είναι απολύτως απαραίτητος για την επιβίωσή μας.

Τα εδάφη φιλοξενούν πολυάριθμα είδη, από μικροσκοπικά μικρόβια και έντομα μέχρι μεγαλύτερους οργανισμούς, όπως τυφλοπόντικες και λαγούς.
Χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθούν λίγα μόλις εκατοστά εδάφους κάτω από τα πόδια μας. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος είναι ουσιαστικά μη ανανεώσιμο.

Ο άνθρωπος βασίζεται στο έδαφος για την επιβίωσή του αλλά οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν το τίμημά τους. Ορισμένες γεωργικές πρακτικές καθιστούν τα εδάφη ευάλωτα στη διάβρωση. Μεγάλες εκτάσεις πολύ γόνιμου εδάφουςκαλύπτονται από μπετόν ή άσφαλτο, καθώς οι πόλεις εξακολουθούν να επεκτείνονται. Σε ορισμένες περιοχές, η άρδευση έχει καταστήσει τα εδάφη περισσότερο αλατώδη και λιγότερο γόνιμα.

Αλλού οι βιομηχανικές διεργασίες έχουν μολύνει το έδαφος με ουσίες όπως ο μόλυβδος, το πετρέλαιο και οι διαλύτες. Αυτό συνεπάγεται ρύπανση των υπογείων υδάτων και βλάβες για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για τους οργανισμούς του εδάφους. Η ποιότητα των τροφίμων επηρεάζεται επίσης διότι οι καλλιέργειες σε μολυσμένα εδάφη απορροφούν τους μολυσματικούς παράγοντες και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγήθα κάνουν τα εδάφη μας ολοένα και πιο ευάλωτα.

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα ύδατα, τα απόβλητα, τα χημικά προϊόντα, τη βιομηχανική ρύπανση, την προστασία της φύσης και τα φυτοφάρμακα προσπαθεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η ΕΕ διαθέτει επίσης μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το έδαφος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σχετικές απειλές. Η στρατηγική επικεντρώνεται στις αιτίες της υποβάθμισης του εδάφους και αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των γαιών, ώστε να αποτρέπεται η μείωση της παραγωγικότητάς τους.