Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Péče o půdní fond

K vytvoření několika centimetrů půdy je potřeba tisíce let.

V zemi žije mnoho druhů živočichů, od mikroorganismů a hmyzu až po větší živočichy, jako je například krtek či králík.
K vytvoření pouhých několika centimetrů zeminy je při tom potřeba tisíce let. To znamená, že půda je z našeho pohledu prakticky neobnovitelná.

Lidstvo na půdě závisí, a přesto jsme se na jejím současném stavu do velké míry podepsali. Některé zemědělské praktiky činí půdu náchylnou k erozi. S růstem měst jsou rozsáhlé plochy velmi úrodné půdy zakrývány betonem nebo asfaltem. V některých regionech se v důsledku zavlažování vyskytuje v půdě zvýšený obsah soli, což snižuje její úrodnost.

Jinde půdu kontaminovaly látky z průmyslové výroby, např. olovo, ropa a rozpouštědla. To vede ke znečištění podzemních vod, škodí lidskému zdraví a poškozuje organismy žijící v půdě. Kvalita potravin se rovněž snižuje, protože plodiny pěstované ve znečištěné půdě kontaminující látky absorbují a ohrožují zdraví spotřebitelů.

Změny teploty a množství srážek v důsledku změny klimatu by měly podle očekávání způsobit, že půdní fond bude stále zranitelnější.

Mnohé problémy se řeší v rámci právních předpisů EU týkajících se vodních zdrojů, odpadů, chemických látek, průmyslového znečištění, ochrana přírody a použití pesticidů. EU rovněž uplatňuje komplexní strategii v této oblasti, která se zaměřuje na související rizika. Soustředí se při tom především na příčiny degradace půdy a zdůrazňuje potřebu spravovat půdní fond udržitelným způsobem, aby se zabránilo ztrátě úrodnosti půdy.