Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Záchrana našich morí

Nadmerný rybolov znamená, že takmer polovica európskych zásob rýb sa v súčasnosti nachádza pod bezpečnostným limitom a ak budeme naďalej pokračovať v tomto trende, do roku 2050 by mohol nastať celosvetový kolaps zásob rýb.

Rybolov neodstraňuje len cieľové druhy, ale aj ďalšie živočíchy zachytené do sietí (vedľajší úlovok). Niektoré metódy rybolovu ohrozujú voľne žijúce zvieratá, ako napr. delfíny, korytnačky a vtáky, ktoré sa zamotávajú do sietí a lovných šnúr.
Vlečné siete na lov pri dne môžu spôsobiť rozsiahle poškodenie morského dna a významne zmeniť zloženie živočíšnych spoločenstiev, ktoré tam žijú.

Ak chceme, aby sa náš rybársky priemysel stal udržateľným, budeme musieť podrobne preskúmať zásoby rýb a účinnejšie s nimi hospodáriť.
Prostredníctvom ľudskej činnosti sa do životného prostredia dostala celá škála cudzorodých látok a živín.

Kontaminanty ako ortuť ohrozujú naše zdravie, pretože sa môžu dostať do potravinového reťazca a môžu sa nachádzať v rybách a morských plodoch, ktoré konzumujeme. Živiny, ako napr. dusičnany môžu spôsobovať rýchle množenie rias. Riasy pri svojom rozklade využívajú kyslík, ktorý sa nachádza vo vode, čo spôsobuje úhyn mnohých druhov.

Morský odpad (predovšetkým vo forme plastov) je hrozbou pre voľne žijúce zvieratá, keďže morské vtáky môžu plastové úlomky vnímať ako potravu. Zároveň je nebezpečný aj pre morské živočíchy, napr. korytnačky sa zachytávajú do opusteného rybárskeho výstroja.

Nepôvodné druhy sú druhy, ktorých výskyt v oblasti nie je prirodzený, ale dostali sa do nej buď náhodou (napr. prostredníctvom odpadovej vody z lodí) alebo zámerne. Niektoré sa potom rozmnožujú a stávajú sa z nich invázne druhy, ktoré prevládajú nad prirodzenými druhmi.

Príkladom je medúza mnemiopsis leidyi patriaca medzi rebrovky. Tento mäsožravý živočích sa dostal do Čierneho mora v roku 1982 a extrémne sa tam rozšíril. Živí sa zooplanktónom a rybími larvami a je veľkým predátorom na konci potravinového reťazca.

Nárast teploty klímy umožní tropickým druhom ľahšie prežívanie v Európe, čo predstavuje novú hrozbu pre naše moria.