Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Limistéir faoi chosaint san AE – Natura 2000

reachtaíocht dhian maidir le cosaint an nádúir ag an AE. Tá an reachtaíocht sin bunaithe ar líonra Natura 2000 – 26 000 limistéar faoi chosaint a chlúdaíonn aon chúigiú cuid d'achar talún an AE. Is é an líonra is mó dá chineál ar domhan é, agus tugann sé tacaíocht ríthábhachtach do na speicis agus na gnáthóga is mó atá i mbaol san Eoraip.

mórthionchar eacnamaíoch ag an líonra: de réir meastacháin amháin is fiú idir €200 agus €300 billiún in aghaidh na bliana, nó 2 % go 3 % d'Olltáirgeacht Intíre an AE, tairbhí an líonra.
Cuireadh tús leis an reachtaíocht as a d'eascair Natura 2000 in 1979, an uair a rith an AE an chéad phíosa reachtaíochta maidir le cosaint an nádúir, is é sin an Treoir maidir le hÉin. Tugann an Treoir sin cosaint do na héin fhiáine ar fad atá san AE, agus clúdaítear thart ar 500 speiceas. Faoin reachtaíocht sin, déanann tíortha an AE limistéir a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo d'éin fhiáine a shainaithint agus a chosaint. Go dtí seo, cruthaíodh thart ar 5 300 'Limistéar faoi Chosaint Speisialta'

Maidir leis an dara píosa reachtaíochta, an Treoir maidir le Gnáthóga a tugadh isteach in 1992, cuireann sí dualgas ar thíortha an AE gnáthóga atá i mbaol agus gnáthóga speiceas plandaí nó ainmhithe atá i mbaol a chosaint. Tugtar 'Limistéir Chaomhantais Speisialta' ar limistéir atá faoi chosaint. Clúdaíonn an Treoir maidir le Gnáthóga thart ar 1 500 planda agus ainmhí atá neamhchoitianta nó i mbaol, agus thart ar 230 cineál éagsúil gnáthóg, ina measc móinéir féir, fraochmhánna agus riasca goirt.

Is iad na limistéir atá cosanta faoin dá Threoir sin atá i líonra Natura 2000. Tá sé mar aidhm leis an líonra na príomhchineálacha gnáthóg agus na speicis ar fad atá i mbaol san Eoraip a chosaint.

Tá líonra Natura beagnach curtha i gcrích anois. Tá 26 000 limistéar san áireamh ann go dtí seo, rud a fhágann gurb é an líonra comhordaithe is mó de limistéir chosanta ar domhan é. Clúdaíonn Natura 2000 18 % de thalamh an AE agus sciaranna móra de na farraigí mórthimpeall.

Is mó ná líonra de thearmainn dúlra é Natura 2000. Aithníonn sé gur fearr a oibríonn daoine agus an nádúr as lámha a chéile. Tá sé mar aidhm aige gan gníomhaíochtaí eacnamaíocha a chur as an áireamh, ach a chinntiú go bhfuil siad ag teacht leis an gcuspóir speicis agus gnáthóga luachmhara a chosaint.

Is iad na príomhchuspóirí a thagann faoi Natura 2000:

  • aon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh cur isteach go mór ar na speicis nó damáiste a dhéanamh do na gnáthóga dá bhfuil an limistéar ainmnithe a sheachaint
  • bearta dearfacha a dhéanamh, más gá, chun na gnáthóga agus na speicis sin a chothú agus a thabhairt ar ais chun an caomhnú a fheabhsú.

Tá go leor buntáistí leis an gcur chuige sin: trí fhoraoiseacht, iascaireacht, talmhaíocht agus tuarasóireacht inbhuanaithe a spreagadh, tá an líonra ag cinntiú go mbeidh daoine in ann maireachtáil go fadtéarmach sna limistéir sin agus go mbeidh siad in ann brath ar na gníomhaíochtaí sin.