Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

LIFE om het leven te beschermen

Het EU-programma LIFE financiert honderden projecten die helpen natuurlijke habitats te beschermen en milieubewustzijn te stimuleren.

De EU geeft via haar programma LIFE financiering aan milieu- en natuurbeschermingsprojecten. Het programma ging in 1992 van start en is gericht op projecten in de EU en een aantal buurlanden.

De vierde fase van het programma, LIFE+, loopt van 2007 tot 2013 en heeft een begroting van 2,143 miljard euro. Ten minste de helft hiervan moet besteed worden aan projecten voor natuur en biodiversiteit. De rest van het geld wordt besteed aanmilieubeleidprojecten en milieubewustmaking.

De projecten voor natuur en biodiversiteit hebben tot doel bedreigde soorten en habitats te beschermen. Zij willen bijdragen tot de uitvoering van de Vogel- en habitatrichtlijn en het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden. Het gaat vooral om proefprojecten die het verlies van biodiversiteit een halt willen toeroepen.

Eind 2012 had LIFE al meer dan 1000 van deze projecten gefinancierd. Daarmee was sinds 1992 een bedrag van 1,5 miljard euro aan subsidies verleend en kon 2,7 miljard euro worden gemobiliseerd.

Vooral de bruine beer, de monniksrob en de wolf hebben baat gehad bij de LIFE-projecten. Meer dan 400 (ruim een derde) van de bedreigde soorten in de Vogel- en habitatrichtlijn zijn al het onderwerp van een of meer LIFE-projecten geweest.

LIFE heeft ook al ruim 1000 beheerplannen binnen het Natura 2000-netwerk gefinancierd. Dit zijn belangrijke stappen in de strijd tegen het verlies van biodiversiteit. Via andere projecten zijn wildcorridors aangelegd, maatregelen getroffen om gebieden aan te passen aan klimaatverandering, ecosysteemdiensten ondersteund en bedrijven bewustgemaakt van het belang van biodiversiteit. Daarnaast hebben nog ruim 100 LIFE-projecten geholpen bij de aanpak van invasieve uitheemse soorten zoals de Amerikaanse nerts, Japanse duizendknoop en exotische kreeftensoorten.

Financiering aanvragen

LIFE+ is gericht op openbare en particuliere instanties die in de EU gevestigd zijn. Meer informatie over de laatste oproep tot het indienen van voorstellen vindt u op de LIFE-website.