Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Programma LIFE dzīvās dabas aizsardzībai

No ES programmas LIFE finansē simtiem projektu, lai aizsargātu dabiskās dzīvotnes un padziļinātu izpratni par ekoloģiju.

Eiropas Savienība no programmas LIFE nodrošina finansējumu vides un dabas aizsardzības projektiem. Programmu izveidoja 1992. gadā, lai finansētu projektus Eiropas Savienībā, kā arī dažās kandidātvalstīs un kaimiņvalstīs.

Programmas ceturtais posms, ko dēvē par LIFE+, attiecas uz 2007.–2013. gadu, un tā budžets ir 2,143 miljardi eiro. Vismaz puse no šīs naudas jāizlieto dabas un bioloģiskās daudzveidības projektiem. Atlikumu iztērēvides politikas projektiem un tam, lai padziļinātu izpratni par ekoloģijas jautājumiem.

Dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti tiecas uzlabot apdraudēto sugu un dzīvotņu aizsardzību, tie palīdz īstenot Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, kā arī izveidot aizsargājamo “Natura 2000” teritoriju tīklu. Šie projekti ir eksperimentāli risinājumi, ar kuriem cenšas sasniegt ES mērķi — apturēt bioloģiskās daudzveidības noplicināšanos.

Līdz 2012. gada beigām no LIFE programmas bija līdzfinansēts vairāk nekā tūkstotis dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības projektu, kopš 1992. gada šim nolūkam piešķirot vairāk nekā 1,5 miljardus eiro, kas kopā ļāva sarūpēt apmēram 2,7 miljardus eiro.

Vislielākās ieguvējas no LIFE projektiem ir bijušas tādas izzūdošas sugas kā brūnie lāči, Vidusjūras mūkroņi un vilki. Vairāk nekā 400 apdraudētām sugām — gandrīz katrai trešajai no tām, kas uzskaitītas Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā —, ir bijis veltīts vismaz viens LIFE projekts.

No LIFE līdzekļiem ir finansēti vairāk nekā 1000 vadības plānu “Natura 2000” tīklā. Tas ir svarīgs panākums cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Citos projektos ir izveidoti īpaši sugu izplatības koridori un savvaļas dzīvotnes pilsētās, īstenoti pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, atbalstīti ekosistēmu pakalpojumi un padziļināta uzņēmēju izpratne par bioloģiskās daudzveidības nozīmi. Vairāk nekā 100 LIFE projektu uzmanība bija veltīta svešzemju sugu, piemēram, Amerikas ūdeles, Japānas dižsūrenes un dažādu svešzemju vēžu, invāzijas problēmām.

Kā pieteikties finansējumam?

LIFE+ drīkst piedalīties publiskas vai privātas struktūras, kas reģistrētas jebkurā ES valstī. Plašāka informācija par jaunākajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir atrodama LIFE tīmekļa vietnē.