Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Programa LIFE – gyvybei apsaugoti

Pagal ES programą LIFE finansuojami šimtai projektų, skirtų natūralioms buveinėms apsaugoti ir ekologiniam sąmoningumui didinti.

Europos Sąjunga skiria lėšų aplinkos ir gamtos išsaugojimo projektams pagal programą LIFE. Ji buvo įsteigta 1992 m. ES ir kai kurių šalių kandidačių bei kaimyninių šalių projektams finansuoti.

Ketvirtasis programos etapas vadinasi LIFE+. Ji skirta 2007–2013 m. ir jai numatytas 2,143 mlrd. eurų biudžetas. Mažiausiai pusė jo turi būti išleista gamtos ir biologinės įvairovės projektams. Likusios lėšos skiriamos aplinkos politikos projektams irekologiniam sąmoningumui skatinti.

Gamtos ir biologinės įvairovės projektų tikslas – veiksmingiau išsaugoti nykstančias rūšis ir buveines. Siekiama padėti įgyvendinti Paukščių bei Buveinių direktyvas ir užtikrinti saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ veiklą. Tai bandomieji projektai, skirti pasiekti ES tikslą sustabdyti biologinės įvairovės praradimą.

Iki 2012 m. pabaigos pagal LIFE programą bendrai finansuota daugiau kaip tūkstantis gamtos ir biologinės įvairovės projektų: nuo 1992 m. tiesiogiai skirta per 1,5 mlrd. eurų ir,o iš įvairių šaltinių tam dar surinkta apie 2,7 ml. eurų.

Labiausiai LIFE projektai padėjo apsaugoti ruduosius lokius, ruonius vienuolius, vilkus ir kitas rūšis. Per 400 – daugiau kaip trečdaliui – Paukščių ir Buveinių direktyvose išvardytų pavojuje esančių rūšių buvo skirtas bent vienas LIFE projektas.

Pagal programą LIFE finansuota daugiau kaip 1000 valdymo planų visame tinkle „Natura 2000“. Tai svarbūs žingsniai atkaklioje kovoje už biologinės įvairovės išsaugojimą. Pagal kitus projektus sukurti ekologiniai koridoriai bei miestų laukinės floros ir faunos buveinės, parengtos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, buvo remiamos ekosistemų paslaugos ir padėta geriau informuoti įmones apie biologinės įvairovės svarbą. Daugiau kaip 100 LIFE projektų padėjo spręsti invazinių rūšių problemą. Jie buvo skirti tokioms rūšims, kaip kanadinė audinė, japoninė reinutrė, ir įvairių tipų nevietiniams vėžiams.

Kaip kreiptis dėl finansavimo?

Programoje LIFE+ gali dalyvauti viešosios ir privačiosios ES įregistruotos organizacijos. Daugiau informacijos apie naujausią kvietimą teikti paraiškas rasite programos LIFE interneto svetainėje.