Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Uporaba LIFE-a za zaštitu života

Programom EU-a LIFE financiraju se stotine projekata za zaštitu prirodnih staništa i podizanje svijesti o okolišu.

Europska unija putem svog programa LIFE osigurava financijska sredstva za projekte za okoliš i očuvanje prirode. Program je pokrenut 1992. za financiranje projekata u EU-u - i u nekim državama kandidatkinjama i susjednim državama.

Četvrta faza programa, poznata kao LIFE+, obuhvaća razdoblje od 2007.-2013. i ima proračun od 2,143 milijuna EUR. Barem 50% tih sredstava mora se potrošiti na prirodu i projekte za očuvanje bioraznolikosti. Ostatak novca troši se na: projekte politike zaštite okoliša i podizanja svijesti o okolišu.

Cilj je projekata za prirodu i bioraznolikost unaprijediti očuvanje ugroženih vrsta i staništa. Cilj je podržati provedbu Direktiva o pticama i staništima i mreže zaštićenih područja Natura 2000. Projekti predstavljaju pilot sheme usmjerene prema ostvarenju EU-ovog cilja zaustavljanja gubitka bioraznolikosti.

Do kraja 2012., LIFE-om  je sufinancirano više od tisuću projekata za zaštitu prirode i bioraznolikosti uz izravni doprinos od više od 1,5 milijarde EUR i mobilizaciju više od 2,7 milijarde EUR.

Smeđi medvjedi, tuljani i vukovi neke su od vrsta koje su imale najviše koristi od projekata LIFE: Više od 400 - preko trećine - ugroženih vrsta navedenih u Direktivama o pticama i staništima bile su predmetom barem jednog projekta LIFE.

LIFE-om je financirano više od 1000 planova upravljanja diljem mreže Natura 2000. To su važni koraci u borbi za sprječavanje gubitka bioraznolikosti. Drugim projektima stvoreni su koridori vrsta i urbana saništa divljih životinja, uvedene su mjere prilagodbe klimatskim promjenama, podržane su usluge ekosustava i pomoglo se kod podizanja korporativne svijesti o važnosti bioraznolikosti. Više do 100 projekata LIFE-a pomoglo je u radu sa invazivnim stranim vrstama, s posebnim naglaskom na američku kunu, japanski dvornik i nekoliko vrsta stranih rakova.

Kako zatražiti financiranje?

LIFE+ otvoren je javnim ili privatnim tijelima registriranima u EU-u. Više informacija o najnovijem pozivu na podnošenje ponuda može se nači na web-mjestu LIFE-a.