Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Life-ohjelmalla suojellaan elämää

EU:n Life-ohjelmalla rahoitetaan satoja hankkeita, joilla suojellaan luontotyyppejä ja lisätään tietoisuutta ympäristöasioista.

Euroopan unioni myöntää rahoitusta ympäristön- ja luonnonsuojeluhankkeille Life-ohjelmansa kautta. Ohjelma perustettiin vuonna 1992 rahoittamaan hankkeita EU:ssa ja joissakin ehdokas- ja naapurivaltioissa.

Ohjelman neljäs vaihe LIFE+ kattaa vuodet 2007–2013, ja sen budjetti on 2 143 miljoonaa euroa. Vähintään puolet budjetista on käytettävä luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin. Loput varat käytetään ympäristöpolitiikan hankkeisiin ja ympäristöasioita koskevan tietoisuuden lisäämiseen.

Luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevilla hankkeilla pyritään parantamaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua. Tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön lintu- ja luontotyyppidirektiivit sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Hankkeet ovat pilottihankkeita, jotka edistävät EU:n tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.

Vuoden 2012 loppuun mennessä Life-ohjelmasta on yhteisrahoitettu yli tuhatta luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevaa hanketta. Vuodesta 1992 lähtien ohjelmasta on myönnetty suoraan yli 1,5 miljardia euroa ja siihen kuuluvat hankkeet ovat saaneet rahoitusta yhteensä noin 2,7 miljardia euroa.

Life-hankkeista eniten hyötyneitä eläinlajeja ovat muun muassa karhu, munkkihylje ja susi. Lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä luetelluista uhanalaisista lajeista yli 400 – runsas kolmasosa – on ollut ainakin yhden Life-hankkeen keskipisteenä.

Life-ohjelmasta on rahoitettu yli tuhatta hallintasuunnitelmaa koko Natura 2000 -verkoston alueella. Nämä ovat tärkeitä toimia taistelussa biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä vastaan. Hankkeilla on myös luotu lajikäytäviä ja villieläimien elinympäristöjä kaupunkialueille, käynnistetty ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia toimia, tuettu ekosysteemipalveluja sekä autettu parantamaan yritysten tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden tärkeydestä. Yli sadalla Life-hankkeella on autettu torjumaan haitallisia vieraslajeja, kuten minkkiä, japanintatarta ja monenlaisia alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia rapuja.

Miten rahoitusta haetaan?

LIFE+ on avoin EU:ssa rekisteröidyille julkisille ja yksityisille organisaatioille. Lisätietoja viimeisimmästä ehdotuspyynnöstä löytyy Life-ohjelman verkkosivuilta.